จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
fe616f11-9b1c-49b9-b484-dec0c3658ffd.jpg
1/30
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

ทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน วางระบบบัญชี ปรึกษาวางแผนภาษีอากรบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

รายละเอียดการให้บริการด้านการทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน และยื่นงบการเงิน •บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานประจำเดือน ราคาเริ่มต้นที่ 500 บ./เดือน/40รายการ •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ (ค่าสอบบัญชี ยังไม่รวมในราคาข้างต้น) •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต การบริการด้านอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ดังนี้ 1.บริการวางระบบบัญชีของกิจการ 2.บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร 3.บริการวางแผนภาษีอากร และอื่นๆ

รายละเอียดการให้บริการด้านการทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน และยื่นงบการเงิน •บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานประจำเดือน...ดูเพิ่มเติม

primemc

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
15 วัน
เวลาทำงาน
123 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 13/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ลูกค้าใหม่ เหมาะสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น

-บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกรายการ -จัดทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดทำสมุดบัญชีทุกประเภท(ทั่วไป,ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย) -จัดทำงบการเงิน -ยื่นภงด.50, สบช.3, อบจ.5, งบการเงิน และ E-Filing ทางInternet -ส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานทั้งหมดคืนลูกค้า -ส่งสรุป และไฟล์ข้อมูลของบริษัทที่มีให้ทาง E-Mail เมื่อเสร็จงาน *ต้องใช้User+Password กรณีไม่มีต้องยื่นขอ ถ้าให้จัดเตรียมเอกสาร ค่าบริการ 5,000บาท ไฟล์เอกสารรายงานทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับจะอยู่ในรูปแบบ PDF ครับ

ทำงาน 15 วัน
฿500
ลูกค้ากิจการขนาดรายการตั้งแต่ 40-100 รายการ

-บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกรายการ -จัดทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดทำสมุดบัญชีทุกประเภท(ทั่วไป,ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย) -จัดทำงบการเงิน -ยื่นภงด.50, สบช.3, อบจ.5, งบการเงิน และ E-Filing ทางInternet -ส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานทั้งหมดคืนลูกค้า -ส่งสรุป และไฟล์ข้อมูลของบริษัทที่มีให้ทาง E-Mail เมื่อเสร็จงาน *ต้องใช้User+Password กรณีไม่มีต้องยื่นขอ ถ้าให้จัดเตรียมเอกสาร ค่าบริการ 5,000บาท ไฟล์เอกสารรายงานทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับจะอยู่ในรูปแบบ PDF ครับ

ทำงาน 15 วัน
฿3,500
ลูกค้ากิจการขนาดรายการตั้งแต่ 100 รายการขึ้นไป

-บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกรายการ -จัดทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดทำสมุดบัญชีทุกประเภท(ทั่วไป,ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย) -จัดทำงบการเงิน -ยื่นภงด.50, สบช.3, อบจ.5, งบการเงิน และ E-Filing ทางInternet -ส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานทั้งหมดคืนลูกค้า -ส่งสรุป และไฟล์ข้อมูลของบริษัทที่มีให้ทาง E-Mail เมื่อเสร็จงาน *ต้องใช้User+Password กรณีไม่มีต้องยื่นขอ ถ้าให้จัดเตรียมเอกสาร ค่าบริการ 5,000บาท ไฟล์เอกสารรายงานทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับจะอยู่ในรูปแบบ PDF ครับ

ทำงาน 30 วัน
฿5,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการทำบัญชีรายเดือนดังกล่าว *** โดยรวมค่าบริการเกี่ยวกับบัญชี การยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด แต่ยังไม่รวมค่าสอบบัญชี โดยที่ค่าสอบบัญชีเริ่มต้นที่ 8,000.00 บาท *** กรณียื่นประกันสังคมด้วย ค่าบริการเพิ่มอีก 700.00 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลบริษัท

2

ลูกค้าจัดส่งเอกสารที่จะให้บันทึกบัญชี

3

เมื่อสิ้นงวดเดือน บันทึกรายการบัญชี ทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบ เตรียมเอกสารเพื่อยื่นแบบ ภงด./ภพ. ต่างๆ

4

เมื่อสิ้นงวดปี บันทึกรายการบัญชี ทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบ เตรียมเอกสารให้ผู้สอบบัญชี

5

กรอก ภ.ง.ด.50 ,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling ยื่นทาง Internet

6

ส่งงบการเงิน พร้อมแฟ้มเอกสารทั้งหมดคืนลูกค้า

7

สรุปข้อมูล และส่งSoft File ที่มีทั้งหมด ให้ลูกค้าทาง E-Mail

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(9)
คัดลอกสำเร็จ