จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7c903462-8cf8-4095-a0f2-37731cae48d3.jpg
1/7
ดูผลงาน

ขึ้นแบบ 3D SketchUp

*เงื่อนไขการสั่งงาน 1.Plan Elevation Section หรืออื่นๆ เป็นไฟล์ Autocad 2.ความต้องการของงาน ลายละเอียด - Style - Mood&tone - Reference - Color - สามารถปรับแก้ก่อนส่งภาพ Final ได้ 3 ครั้ง และไม่เกิน 50% ของงาน ถ้าเกินจากที่ กำหนดจะคิดราคาค่างานส่วนต่าง -แบ่งเป็นงวดงาน (จะกำหนดระยะเวลาภายหลังแล้วแต่ปริมาณงาน) 1.ค่าปฎิบัติงานเริ่มงานขั้นต้น 2.ส่งแบบร่างครั้งที่1 3.ส่งแบบร่างครั้งที่2 4.ส่งแบบร่างครั้งที่3 5.ส่งFinal

*เงื่อนไขการสั่งงาน 1.Plan Elevation Section หรืออื่นๆ เป็นไฟล์ Autocad 2.ความต้องการของงาน ลายละเอียด - Style - Mood&...ดูเพิ่มเติม

praewstu

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 19 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

งานที่จะได้เป็นไฟล์ Jpeg และ ไฟล์ SKP, SKB (ไฟล์ภาพขนาดใหญ่สามารถปริ้นขนาด A3 A2 ได้ และทำไปทำ ppt ได้) *สามารถปรับแก้ไขก่อน final rendering ได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ **เพิ่มเติม ออกแบบหรือแก้ไขงานจากที่กำหนด คิดเป็นตารางเมตรละ 200 - 500 บาท

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ขึ้นแบบ 3D SketchUp ภายใน/ภายนอก - 3D Model เล็กๆ เริ่มต้นที่ 500-2,500 บาท - Interior ราคาเริ่มต้น 2500 - Exterior ราคาเริ่มต้น 3000 *กรณี ตกแต่งภาพเพิ่ม 500 บาท (ราคาอาจปรับเปลี่ยนตามความยากง่ายและความละเอียดของงาน)

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ