จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
296e7ab9-dd66-4138-a9f6-aaf4ecd510ba.jpg
1/4
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับทำบัญชี ภาษี พร้อมตรวจสอบบัญชี

[บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล หจก.,มูลนิธิ,บริษัท] - ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง - วิเคราะห์รายการเพื่อเป็นไปตามกฎหมายบัญชีและสรรพากรกำหนด - บันทึกบัญชี - จัดทำงบการเงินประจำเดือน , ประจำปี - รายละเอียดประกอบงบ ฯลฯ - ยื่นงบการเงิน - ยื่นภาษี

[บุคคลธรรมดา,นิติบุคคล หจก.,มูลนิธิ,บริษัท] - ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง - วิเคราะห์รายการเพื่อเป็นไปตามกฎหมายบัญชีและสรร...ดูเพิ่มเติม

poyaccount

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
30 วัน
เวลาทำงาน
39 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 24/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ทำบัญชี ปิดงบการเงิน และยื่นแบบภาษี

(รายการค้า ประจำเดือน เอกสารไม่เกิน 20 ชุด) - จัดทำบัญชี และรายงานภาษี - จัดทำงบการเงิน - จัดทำหมายเหตุประกอบอื่น ๆ เช่น คำนวณดอกเบี้ย,ทะเบียนทรัพย์สิน,ฯลฯ - ยื่นภาษี ภงด.1,3,53,51,50 และ E-FILING - ยื่นประกันสังคม

ทำงาน 30 วัน
฿1,500
ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- คำนวณและยื่นภาษี สิ้นปีและกลางปี 90/91/93/94 - ยื่นขอคืนภาษีและติดตามผล

ทำงาน 5 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ในแพ็คเกจ 1 ไม่เกิน 20 รายการ 1,500 บาท/เดือน** กรณีรายการเกินกว่า 20 รายการจะมีค่าบริการเพิ่มเติมที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10 รายการดังนี้ 2,500/เดือน ไม่เกิน 30 รายการ 3,500/เดือน ไม่เกิน 40 รายการ เป็นต้น - ในแพ็คเกจ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีมีเงินได้ต่างประเทศ 1,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามรายละเอียดลักษณะธุรกิจ

2

รับมอบงาน ลูกค้าจัดส่งเอกสาร

3

ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกรายการ

4

นำส่งภาษีที่เกิดขึ้นในเดือน เช่น ภงด.1,3,53 ภ.พ.30 ประมาณการ ภงด.51

5

ปิดงบการเงิน ยื่น ภงด.50 บอจ.5 สบช.3

6

ส่งคืนเอกสารให้ลูกค้า(พร้อมงบการเงินถ้าตรวจสอบบัญชีด้วย)

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ