จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
0f15530c-25fe-408a-80e5-5ce7e4be4b78.jpg
1/3
ดูผลงาน

สอนภาษาญี่ปุ่นทั้งระดับเบื้องต้นและ PAT 7.3

ระดับเบื้องต้น: สอนตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้ตำรามินนะโนะนิฮงโกะ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น: เนื้อหาข้อสอบและอธิบาย

ระดับเบื้องต้น: สอนตั้งแต่เริ่มต้นโดยใช้ตำรามินนะโนะนิฮงโกะ PAT 7.3 ภาษาญี่ปุ่น: เนื้อหาข้อสอบและอธิบาย...ดูเพิ่มเติม

ponsensei

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 19/12/2019

รายละเอียดการให้บริการ
350 บาท/ชั่วโมง/คน

เอกสารประกอบการเรียน

ทำงาน 1 วัน
฿350
เรียน 2 คนขึ้นไป 250 บาท/ชั่วโมง/คน

เอกสารประกอบการเรียน

ทำงาน 1 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยทำความรู้จักและถามเหตุผลที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อผู้สอนจะได้นำข้อมูลความชอบของผู้เรียนไปเชื่อมโยงเข้ากับวิธีการสอน

2

เตรียมเอกสารและเรียบเรียงลำดับการสอนและเน้นให้ผู้เรีบนได้ฝึกใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสม่ำเสมอ

3

ประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละครั้งด้วยการทบทวนและสรุปเนื้อหาในแต่ละครั้ง

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ