จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
0afdf9fa-418f-403c-b3c8-ee80159d9e63.jpg
1/9
ดูผลงาน

ตรวจพิสูจน์คำผิดในนิยาย/บทความ (ภาษาไทย)

> ตรวจ-แก้ไขคำผิดในนิยาย บทความ (ภาษาไทย) • ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน • การถอดคำทับศัพท์ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน > แก้ไขประโยค ปรับปรุงสำนวน ลดคำฟุ่มเฟือย เปลี่ยนคำซ้ำ/ Rewrite โดยที่ยังคงเอกลักษณ์การเขียน

> ตรวจ-แก้ไขคำผิดในนิยาย บทความ (ภาษาไทย) • ยึดหลักเกณฑ์การสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน • การถอดคำท...ดูเพิ่มเติม

ponkhajee

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
52 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
74 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
เฉพาะตรวจคำผิด ตรวจทานตัวสะกด

• เฉพาะตรวจ-แก้ไขคำผิด ตรวจทานตัวสะกด ค่างานเป็นแพ็กเกจ ราคา 250 บาท ขนาดกระดาษ A4 จำนวน 125 หน้า หรือขนาดกระดาษ A5 จำนวน 250 หน้า • กรณีที่ไฟล์ของผู้ว่าจ้างเป็น Word ผู้ว่าจ้างจะได้ไฟล์ซึ่งทำการแก้ไขสมบูรณ์ โดยผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบจุดที่ทำการแก้ไขได้จากฟังก์ชัน “ติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Change)” • กรณี PDF และ JPG ผู้ว่าจ้างจะได้ไฟล์ที่มีไฮไลต์คำผิดและข้อคิดเห็นคำที่ควรใช้

ทำงาน 2 วัน
฿250
พิสูจน์อักษรและรีไรต์รูปประโยค

• พิสูจน์อักษรและรีไรต์รูปประโยค ค่าจ้างเป็นแพ็กเกจ ราคา 250 บาท ขนาดกระดาษ A4 ส่งไฟล์ให้ ตรวจสอบได้ 50 หน้า • กรณีที่ไฟล์ของผู้ว่าจ้างเป็น Word ผู้ว่าจ้างจะได้ไฟล์ซึ่งทำการแก้ไขสมบูรณ์ โดยผู้ว่าจ้างสามารถตรวจสอบจุดที่ทำการแก้ไขได้จากฟังก์ชัน “ติดตามการเปลี่ยนแปลง (Track Change)”

ทำงาน 5 วัน
฿250
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

• กรณีที่งานมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหน้าขั้นต่ำในแต่ละแพ็กเกจ => ตรวจ - แก้ไขคำผิดจำนวนงานไม่เกิน 50 หน้า (A4) คิดราคา 100 บาท มากกว่า 50 หน้า คิดราคาหน้าละ 2 บาท => ตรวจ - แก้ไขคำผิด แก้ไขรูปประโยค ปรับปรุงสำนวนภาษา จำนวนงานไม่เกิน 20 หน้า (A4) คิดราคา 100 บาท มากกว่า 20 หน้า คิดราคาหน้าละ 5 บาท • กรณีเป็นนิยายสามารถทยอยส่งรายตอน นับจำนวนหน้าตามจริง ระยะเวลาทำงาน 1 – 2 วัน ***ถ้ามีคิวงานจะแจ้งกำหนดเวลาให้ทราบ

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยรายละเอียดและรับงานจากลูกค้า

2

ตรวจพิสูจน์อักษร

3

ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ

4

แก้ไขและส่งงานรอบสุดท้าย

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
5.0(46)
คัดลอกสำเร็จ