จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
bd97783f-08b7-4ad3-bc20-af352e540cdb.jpg
1/7
ดูผลงาน

ทำ App, Reports, MRP, Production Plan ด้วย Excel

- ลูกค้าอธิบายระบบที่ต้องการและ data ที่มี - กำหนดหลักการคล่าวๆร่วมกันเพื่อทำแผนงานและ concept ของงานหรือระบบ - จัดทำโครงร่างของระบบ data ที่ต้องใช้ และแผนงาน - นำเสนองานและราคาต่อลุกค้า - กำหนดข้อตกลงต่างๆร่วมกัน - ดำเนินการทำระบบ และนำเสนอแก่ลูกค้าเป็นระยะ - ส่งมอบระบบหรืองานให้ลุกค้าทดสอบ - ปรับปรุงระบบหากจำเป็น - สรุปและส่งมอบงาน

- ลูกค้าอธิบายระบบที่ต้องการและ data ที่มี - กำหนดหลักการคล่าวๆร่วมกันเพื่อทำแผนงานและ concept ของงานหรือระบบ - จัดทำโคร...ดูเพิ่มเติม

pongporn

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
10 วัน
เวลาทำงาน
50 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 21/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

5,000 บาทเป็นราคาเริ่มต้นโดยประมาณ แต่ราคาจริงจะขึ้นอยู่กับปริมาณงานและความยากง่าย Freelance จะเสนอราคาตามความเหมาะสมของแต่ละงาน

ทำงาน 10 วัน
฿5,000
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿5,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ