จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
91bd209f-8189-4dbc-aaf4-94c7d9e9574a.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ และต่างประเทศ ให้คำปรึกษาฟรีก่อนตัดสินใจดำเนินงาน

TRADEMARK THROUGHOUT THE WORLD รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ และต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือมากว่า 20 ปี แนะนำและให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้รับการจดทะเบียนโดยเร็ว รายละเอียดการให้บริการ รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ และต่างประเทศ รับตรวจค้นความเหมือนหรือคล้ายของเครื่องหมายก่อนยื่นจดทะเบียนเพื่อความมั่นใจก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาตลอดการดำเนินงานไม่เว้นวันหยุดราชการ ประเทศเพื่อนบ้านที่ลูกค้าสนใจจดทะเบียนกันเป็นจำนวนมากคือ เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, พม่า, อินเดีย, อินโดนีเซีย, บังคลาเทศ ฯลฯ เนื่องจากมีการลอกเลียนแบบกันมาก ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท

TRADEMARK THROUGHOUT THE WORLD รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศ และต่างประเทศ ได้รับความไว้วางใจและเชื่อถือมากว่า 2...ดูเพิ่มเติม

pom7892463

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 7 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 02/10/2019

รายละเอียดการให้บริการ

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ราคาเริ่มจากการยื่นคำขอจดทะเบียน แบ่งเป็น: - ค่าบริการ 2,900 บาท ต่อ 1 จำพวก - ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (สินค้าหรือบริการ 1 รายการ) หรือเหมาจ่าย 9,000 บาท (สินค้าหรือบริการเกินกว่า 5 รายการ) ลูกค้าจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมตามจำนวนสินค้าหรือบริการที่ยื่นจดทะเบียน **ค่าใช้จ่ายโดยรวมขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าหรือบริการที่ยื่นจดทะเบียนเป็นสำคัญ**

ทำงาน 3 วัน
฿2,900
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

การติดตามและรับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หากคำขอไม่พบอุปสรรคใด (ระยะเวลาดำเนินการ 15 - 18 เดือนนับจากวันยื่นคำขอ) - ค่าบริการ 1,000 บาทต่อ 1 จำพวก - ค่าธรรมเนียม 600 บาทต่อสินค้าหรือบริการ 1 รายการ หรือเหมาจ่าย 3,000 บาทต่อสินค้าหรือบริการ 5 รายการขึ้นไป

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดเบื้องต้น เพื่อทราบความต้องการของลุกค้า

2

เสนอราคาเพื่อพิจารณา

3

รับคำสั่งจากลุกค้า

4

เตรียมเอกสาร และแจ้งข้อมูลพร้อมเอกสารที่ต้องการ

5

ดำเนินการยื่นจดทะเบียน

6

รายงานการยื่นคำขอ

7

ติดตามความคืบหน้า และคอย update ให้ลูกค้าทราบ

8

รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน และจัดส่งให้ลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,900
คัดลอกสำเร็จ