จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
990c9527-7858-4cfd-8f69-f8b4d597495d.jpg
1/11
ดูผลงาน

รับออกแบบ เซ็นต์รับรอง เขียนแบบ Shop Drawing, As-Built Drawing, Draft Man งานระบบไฟฟ้า

รับจ้างออกแบบ ทำแบบ Shop Drawing, As-Built Drawing, Draft Man แบบ 2D, Section & Detail งานระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคาร บ้านพักอาศัย ลักษณะงาน 1. การทำแบบ Shop Dwg. ผู้ว่าจ้างสามารถแนบเอกสาร Paper, TOR หรือ PDF File Concept รายละเอียดของงานหรือแบบ Design ต้นฉบับมาให้เพื่อทำการเขียนแบบและสามารถแก้ไขก่อนสิ้นสุดวันส่งงาน ได้ตามที่ผู้จ้างต้องการ และพูดคุยถึงรายละเอียดงานและความต้องการของผู้จ้าง 2. การทำแบบ As-Built Dwg. ผู้จ้างสามารถส่งรายละเอียด Filed Markup หรือรายการแก้ไขแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการเขียนแบบ As-Built Dwg. สามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้ก่อนวันสิ้นสุดการส่งงาน 3. Draft Man ในการทำ Draft แบบ ผู้จ้างสามารถส่งต้นแบบต้นฉบับ ภาพ Sketch หรือแบบวาด Design ที่จะให้ทำแบบ Draft โดยสามารถสั่งแก้ไขเพิ่มเติมได้ก่อนวันสิ้นสุดการส่งงาน -ผู้รับจ้างจะส่งแบบเป็น PDF File หรือ JPEG File เพื่อให้ผู้จ้างตรวจสอบ Approval หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม จะส่งแบบต้นฉบับขั้นตอนต่อไป -ส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือก่อนระยะเวลา ผู้รับจ้างจะส่งเป็น File Dwg. และ PDF File ต้นฉบับ

รับจ้างออกแบบ ทำแบบ Shop Drawing, As-Built Drawing, Draft Man แบบ 2D, Section & Detail งานระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคาร บ...ดูเพิ่มเติม

pnattakit

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
4 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
แบบ Shop Drawing, As-Built Drawing 2D

-Shop Drawing, As-Built Drawing 2D เริ่มต้นที่ 300 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องานและปริมาณงาน) -แก้ไขงานหรือเพิ่มเติม ได้ 6 ครั้ง ก่อนสิ้นสุดวันจัดส่งงาน หากแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตกลง (จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม) -ผู้ว่าจ้างจะได้รับ File Dwg. และ PDF File ต้นฉบับ เป็นพื้นฐาน หรือ Hard Copy A4, A3

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
Draft Man, แบบ Section&Detail

-Draft Man, Section&Detail เริ่มต้นที่ 400 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้องานและปริมาณงาน) -แก้ไขงานหรือเพิ่มเติม ได้ 6 ครั้ง ก่อนสิ้นสุดวันจัดส่งงาน หากแก้ไขเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตกลง (จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม) -ผู้ว่าจ้างจะได้รับ File Dwg. และ PDF File ต้นฉบับ เป็นพื้นฐาน หรือ Hard Copy A4, A3

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ราคางานอาจมีการปรับขึ้นลง ขึ้นอยู่กับปริมาณของงาน และความละเอียดตามที่ผู้จ้างต้องการ - หากมีการแก้ไขเกิน 6 ครั้ง หรือแก้ไขนอกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้น และงานรีบ งานด่วน (จะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะครับ) เมื่อตกลงว่าจ้าง ทางผู้รับจ้างขอข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ - แบบ Design Structure And Civil - แบบ Electrical Design - Specification Sheet - Catalog - ระยะ Section Dimension ขนาด - เอกสารข้อมูลอื่น ๆ เพื่อเติม เพื่อใช้ประกอบการเขียนแบบ ระยะกำหนดส่งงาน - ขึ้นอยู่กับเนื้องานและปริมาณงาน ตามการตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้าง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หลังไมค์ (ขอขอบพระคุณผู้ว่างจ้างที่ใช้บริการครับ)

ขั้นตอนการทำงาน
1

1. คุยตกลง Concept รายละเอียดของงาน ข้อกำหนด TOR และความต้องการของผู้ว่าจ้าง

2

2. ประเมิณราคาและระยะเวลาในการจัดทำแบบ ตามรายละเอียดและข้อตกลงที่ทางผู้จ้างยินยอม

3

3. ผู้ว่าจ้างส่งแนบเอกสาร Paper รายละเอียด Concept ของงาน, ข้อกำหนด TOR, แบบ Design แบบร่าง และข้อมูลทั่วไปที่ใช้ประกอบการเขียนแบบ Drawing

4

4. สามารถคุยนอกรอบ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้องาน รายละเอียด หรือแก้ไขเพิ่มเติมตามต้องการของผู้จ้างก่อนสิ้นวันส่งงาน

5

ผู้รับจ้างจะส่งแบบเป็น PDF File หรือ JPEG File ก่อนสิ้นสุดวันส่งงาน เพื่อให้ทางผู้จ้างตรวจสอบ Approval แบบ ให้เป็นไปตามที่ผู้จ้างต้องการ

6

หากผู้จาก อนุมัติ Approval แบบ Dwg. โดยไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ผู้รับจ้างจะจัดส่งงานเป็น File Dwg. และ PDF File ต้นฉบับ ให้แก่ผู้จ้าง ถือว่าเป็นการสิ้นสุดงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ