จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
20a7a704-d118-4ab0-8f05-92db9b16e091.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับทำบัญชี วางแผนภาษี

ด้านการบันทึกบัญชี 1.รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย,รายวันทั่วไป, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, บัญชีแยกประเภท 2.โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน 3.ปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี 4.พร้อมจัดหาผู้สอบ และนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ***บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร*** ด้านการยื่นแบบภาษี ประจำเดือน จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30) จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT (ภธ. 40) จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน ประจำปี จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคล (ภงด.90)

ด้านการบันทึกบัญชี 1.รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย,รายวันทั่วไป, ลูกหนี้ ...ดูเพิ่มเติม

ploypida

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

92%
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
263 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 1,000 บาท โดยพิจาณาจากปริมาณเอกสารและความซับซ้อนของกิจการ ราคานี้รวมค่าปิดงบการเงินแล้ว

ทำงาน 1 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ค่าบริการคิดตามจำนวนเอกสาร เริ่มต้นที่ 0 – 15 ชุด ค่าบริการ 1,000 บาท ต่อเดือน 16 - 30 ชุด ค่าบริการ 1,700 บาท ต่อเดือน 31 - 40 ชุด ค่าบริการ 2,000 บาท ต่อเดือน 41-50 ชุด ค่าบริการ 2,500 บาท ต่อเดือน อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นตามจำนวนเอกสารค่ะ นอกเหนือจากจำนวณข้างต้น ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความค่ะ

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
4.8(6)
คัดลอกสำเร็จ