จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
e484b78b-fbd8-4029-b4b3-d981c73b0322.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับจดทะเบียน ทำบัญชี ภาษี

ด้านการบันทึกบัญชี 1.รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย,รายวันทั่วไป, ลูกหนี้ - เจ้าหนี้, บัญชีแยกประเภท 2.โดยจัดเป็นชุด และจัดเก็บเป็นรายเดือน 3.ปิดงบการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี 4.พร้อมจัดหาผู้สอบ และนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ***บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได้มาตรฐานของ กรมสรรพากร*** ด้านการยื่นแบบภาษี ประจำเดือน จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1) จัดทำ และยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53) จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30) จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ - VAT (ภธ. 40) จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน ประจำปี จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคธรรมดากลางปี (ภงด.94) และภาษีเงินได้บุคล (ภงด.90)

ด้านการบันทึกบัญชี 1.รวบรวมและจัดเก็บเอกสารพร้อมทั้งบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ - ขาย, รับ - จ่าย,รายวันทั่วไป, ลูกหนี้ ...ดูเพิ่มเติม

ploypida

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 69 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

เอกสารที่จดทะเบียนเรียบร้อย หรือข้อมูลการนำส่งภาษี

ทำงาน 3 วัน
฿1,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ค่าบริการคิดตามจำนวนเอกสาร เริ่มต้นที่ 0 – 15 ชุด ค่าบริการ 1,000 บาท ต่อเดือน 16 - 30 ชุด ค่าบริการ 1,700 บาท ต่อเดือน 31 - 40 ชุด ค่าบริการ 2,000 บาท ต่อเดือน 41-50 ชุด ค่าบริการ 2,500 บาท ต่อเดือน อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นตามจำนวนเอกสารค่ะ นอกเหนือจากจำนวณข้างต้น ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับเอกสารประกอบการบันทึกบันชี หรือการจดทะเบียน

2

ดำเนินการด้านจดทะเบียน หรือ ทำบัญชี ยื่นภาษีประจำเดือน

3

ในคำปรึกษาด้านการทำเอกสารต่างๆ และด้านภาษี

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
คัดลอกสำเร็จ