จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
dbbec457-dd06-43f9-903b-ab31d423ec5c.jpg
1/5
ดูผลงาน

จดทะเบียนบริษัท และรับทำบัญชี

เริ่มต้นวางแผนธุรกิจตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท พร้อมบริการจัดทำบัญชีและคำนวณภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ -จดทะเบียนบริษัท -แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเอกสารต่างๆทางทะเบียน -บริการรับทำบัญชีและนำส่งภาษี -ยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -บันทึกบัญชีและปิดงบการเงินโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ -บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม -เป็นที่ปรึกษาและวางแผนด้านภาษีอากร

เริ่มต้นวางแผนธุรกิจตั้งแต่การจดทะเบียนบริษัท พร้อมบริการจัดทำบัญชีและคำนวณภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัต...ดูเพิ่มเติม

pjqwnmap

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
100%
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
77 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
ปรึกษาทางภาษีและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

1.คำแนะนำจากประสบการณืที่อยู่ในสายงานทางด้านภาษี การเงินการบัญชี 2.ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ทางเราพร้อมให้บริการ

ทำงาน 1 วัน
฿500
ยื่นภาษีประจำเดือน

1.จัดการขอขึ้นทะเบียนยื่นภาษีออนไลน์กับกรมสรรพากรเพื่อความสะดวกของลูกค้า 2.คำนวณภาษีจากเอกสารของลูกค้า (ภพ.30,ภงด.1/3/53) 3.ยื่นแบบประกันสังคม 4.บันทึกบัญชีเพื่อประมาณการรายได้ 5.ปิดงบการเงินประจำปี

ทำงาน 3 วัน
฿2,000
จดทะเบียนบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารทางทะเบียน

1.จดทะเบียนบริษัท จะได้รับการจองชื่อนิติบุคคล หนังสือรับรอง ออกแบบตราประทับ 2.แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงาน กรรมการผู้มีอำนาจ รายชื่อผู้ถือหุ้น และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ทำงาน 3 วัน
฿5,500
ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดงานและทำการเสนอราคา

2

หากลูกค้าตกลงให้ทำงาน ต้องประเมินงานตามเอกสารและแจ้งให้ลูกค้าทราบระยะเวลาและขั้นตอนในการทำงาน

3

ลูกค้าสามรถส่งเอกสารทางเมลล์ทางไลน์ หรือ ไปรษณีย์

4

งานเรียบร้อยจึงเรียกเก็บเงินจากลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
5.0(4)
คัดลอกสำเร็จ