จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
ff3a9295-037b-4abf-9a58-a5e35a9b8730.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับออกแบบ Company Profile (Free QR Code สำหรับดูงานผ่านMoboileและDesktop)

(ไฟล์งานพร้อม Print เข้าเล่ม และไฟล์สามารถดู Online จากแพลตฟอร์ม Mobile และ Desktop) ------------------------------------------------- สอบถามราคาก่อนได้คะ

(ไฟล์งานพร้อม Print เข้าเล่ม และไฟล์สามารถดู Online จากแพลตฟอร์ม Mobile และ Desktop) -----------------------------------...ดูเพิ่มเติม

pixxme

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 11 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
Package : Mini 10 Page (Free QR Code Company Profile Present Online)

ออกแบบ Company Profile หน้าปก + เนื้อหา + ปกหลัง จำนวน 10 หน้า (แถมฟรี QR Code บนปก สำหรับดู Company Profile แบบออนไลน์ (อัพโหลด ไฟล์ Portfolio ให้ฟรี บน issuu สามารถเปิดดูได้บน Desktop และ Moblie) การแก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง ไฟล์งานที่ได้รับ 2 แบบ คือ .PDF /JPG

ทำงาน 5 วัน
฿2,000
Package : medium 20 Page (Free QR Code Company Profile Present Online)

ออกแบบ Company Profile หน้าปก + เนื้อหา + ปกหลัง จำนวน 20 หน้า (แถมฟรี QR Code บนปก สำหรับดู Company Profile แบบออนไลน์ (อัพโหลด ไฟล์ Portfolio ให้ฟรี บน issuu สามารถเปิดดูได้บน Desktop และ Moblie) การแก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง ไฟล์งานที่ได้รับ 2 แบบ คือ .PDF /JPG

ทำงาน 6 วัน
฿3,000
Package : large 30 Page (Free QR Code Company Profile Present Online)

ออกแบบ Company Profile หน้าปก + เนื้อหา + ปกหลัง จำนวน 30 หน้า (แถมฟรี QR Code บนปก สำหรับดู Company Profile แบบออนไลน์ (อัพโหลด ไฟล์ Portfolio ให้ฟรี บน issuu สามารถเปิดดูได้บน Desktop และ Moblie) การแก้ไขงานได้จำนวน 3 ครั้ง ไฟล์งานที่ได้รับ 2 แบบ คือ .PDF /JPG

ทำงาน 7 วัน
฿4,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาจำนวนหน้าที่มากกว่าหรือน้อยกว่าในแพ็คเกจ จะคิดเป็นราคาเป็นหน้า 150 บาท/หน้า หรือ - หากลูกค้าต้องการให้ออกแบบจำนวนหน้าน้อยกว่าหรือมากกว่าในแพ็คเกจ สามารถสอบถามฟรีแลนซ์ เพื่อขอใบเสนอราคาได้คะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งสไตล์ที่ต้องการออกแบบ Company Profile และแพ็คเกจที่ต้องการ

2

ฟรีแลนซ์ออกใบเสนอราคาสำหรับการออกแบบงานและแจ้งวันทำงานลงในใบเสนอราคาให้ลูกค้าทราบ

3

เมื่อลูกค้าได้รบัใบเสนอราคาและชำระเงินผ่านระบบแล้ว ฟรีแลนซ์สามารถเริ่มงานได้ทันที

4

ฟรีแลนซ์เร่ิมทำงานตามที่ได้รับบรีฟจากลูกค้าและออกแบบงานในขอบเขตงานที่กำหนดไว้

5

เมื่อฟรีแลนซ์ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งไฟล์งานตัวอย่างให้ลูกค้า ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบรีฟที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก

6

เมื่อฟรีแลนซ์แก้ไขงานและส่งให้ลูกค้าดูอีกครั้ง หรือแก้ไขให้ลูกค้าพอใจในงานที่ต้องการแล้ว

7

ลูกค้ากดอนุมัติจบงานและรีวิวงานให้ฟรีแลนซ์

8

ในวันถัดไป ฟรีแลนซ์จะส่งไฟล์งานทั้งหมดให้ลูกค้า ผ่านช่องทางที่ลูกค้าสะดวกรับ (Gmail/Google Drive/Wetransfer หรืออื่นๆ)

9

หลังจากจบงานภายใน 7 วัน ลูกค้าสามารถแจ้งแก้ไขงานได้อีก 1 ครั้ง ยกเว้นแวก้ไขที่เกินขอบเขตงานที่กำหนด

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,000
คัดลอกสำเร็จ