จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
da9455f8-cb34-40bd-a035-3b3bc27ab7b8.jpg
1/7
ดูผลงาน

ออกแบบ UX/UI ด้วยประสบกาณ์มากกว่า 10 ปี คุมทุกอย่างให้เป็น Perfect pixel ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

นอกจากประสบการณณ์ด้าน UX แล้วยังใช้นำงานวิจัยจากต่างประเทศ เกี่ยวกับด้านจิตวิทยา ในการอ่าน การมองเห็น ความรู้สึกของผู้ใช้ รวมถึงหลักการออกแบบโดยใช้ทฤษฎี Golden Ratio และ Perfect Pixel เข้ามาพัฒนาด้วย เพื่อให้งานทุกชิ้นมีความสมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยการทำงานจากประสบการณ์มากกว่า 10 ปีนั้น จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่างานที่ได้รับนั้น จะมีความสมบูรณ์แบบสูง และถูกต้องตามมาตรฐานเกณฑ์สากล ทั้ง Typography, จิตวิทยาเพื่อการอ่าน, ความรู้สึกสบายตาขณะอ่านเนื้อหา ด้วยการใช้ Perfect Grid และ Pixel มีการใช้สูตรคำนวน CPL เพื่อกำหนดจำนวนตัวอักษรต่อบรรทัดเหมาะสมกับการอ่าน

นอกจากประสบการณณ์ด้าน UX แล้วยังใช้นำงานวิจัยจากต่างประเทศ เกี่ยวกับด้านจิตวิทยา ในการอ่าน การมองเห็น ความรู้สึกของผู้ใช...ดูเพิ่มเติม

pirunetr

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 9 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 02/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ
Simple Website

เว็บไซต์ที่สมบูรณ์ โดยมีประสิทธิภาพทั้งด้าน Performance, User Friendly, User Psychology, Warranty 6 month(สำหรับแก้ปัญหา Bug,Error ไม่นับรวมการเพิ่มเนื้อหาหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข)

ทำงาน 7 วัน
฿23,295
Web Programing

เว็บไซต์ที่สมบูรณ์ โดยมีประสิทธิภาพทั้งด้าน Performance, User Friendly, User Psychology, Warranty 6 month(สำหรับแก้ปัญหา Bug,Error ไม่นับรวมการเพิ่มเนื้อหาหรือเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข)

ทำงาน 20 วัน
฿35,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

หลังจากจบงานสิ่งที่คุณจะได้รับคือ File Source ที่เป็นลิขสิทธิ์ของคุณทั้งหมด ทั้งภาพ เนื้อหา ไฟล์แก้ไข ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน
1

คุยรายละเอียดของงาน เพื่อวางแผนการทำงาน

2

ส่งเนื้อหาข้อมูล ที่ต้องการลงเว็บไซต์

3

ผมจะทำการออกแบบ mockup เป็นไฟล์ภาพ หรือ Prototype แล้วแต่ความต้องการ และปรับแก้ตามสมควร

4

จัดการ Develop เว็บไซต์ให้ออกมาตาม ขั้นตอนที่ 3

5

ส่งมอบงาน หากพบ Bug หรือ Error ก็จะแก้ไขให้ครับ ไม่ทิ้งงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿23,295
คัดลอกสำเร็จ