จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7ea3e042-a425-4290-b0a0-3641b944f151.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนบริษัท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม เครื่องหมายการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) - ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa - ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) โดยทนายความผู้มีอำนาจ (Notary Public) - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จ...ดูเพิ่มเติม

pimacct

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 4 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 16/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด

ค่าบริการสำหรับการดำเนินการทุกอย่างข้างต้น ราคาเพียง 3,000 นอกเหนือจากค่าบริการข้างต้นนี้ ทางผู้ให้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทให้แก่ DBD อีกจำนวนไม่เกิน 1,600 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่ราคา 4,600 บาท

ทำงาน 1 วัน
฿3,000
จดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัด

ค่าบริการสำหรับการดำเนินการทุกอย่างข้างต้น ราคาเพียง 4,000 บาท นอกเหนือจากค่าบริการข้างต้นนี้ ทางผู้ให้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทให้แก่ DBD อีกจำนวนไม่เกิน 6,000 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่ราคา 10,000 บาท

ทำงาน 1 วัน
฿4,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

• จดทะเบียนบริษัทจำกัด 4,000 บาท • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 3,000 บาท • จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20) 5,000 บาท • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง 5,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนประกันสังคมแบบออนไลน์) • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750 บาท และ อื่นๆ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายการไปค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

จองชื่อบริษัท ทางอินเตอร์เน็ต ใช้เวลา 1-2 วันทำการจะทราบผลการอนุมัติชื่อว่าชื่อผ่านหรือไม่

2

หลังจากชื่อนิติบุคคลผ่าน จะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ลูกค้าต้องจัดเตรียมให้เพื่อกรอกเอกสารสำคัญในการจดทะเบียนนิติบุคคล

3

จัดส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้ลูกค้า ส่งให้ทาง อีเมล์หรือทางไลน์

4

ลูกค้าส่งเอกสารที่เซ็นครบแล้วให้ทาง EMS / Kerry

5

ไปจดทะเบียนที่กรมพัฒฯ

6

ส่งเอกสารสำคัญทั้งหมดที่จดทะเบียนเสร็จแล้วให้ลูกค้าทาง Kerry

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ