จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
fc5f93c9-3347-4f78-92ab-b7107341c9fe.jpg
1/6
ดูผลงาน

บัญชีภาษีครบจบที่เดียว ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี

บัญชี ภาษี ครบ จบที่เดียว จัดทำบัญชีรายเดือน หรือ จัดทำบัญชีเพื่อปิดงบสิ้นปี พร้อมจัดทำสมุดบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชีและกรมสรรพากร ได้แก่ *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดทำแบบฟอร์มการเสียภาษีทุกประเภทที่จำเป็นต่อท่าน ประกันสังคม

บัญชี ภาษี ครบ จบที่เดียว จัดทำบัญชีรายเดือน หรือ จัดทำบัญชีเพื่อปิดงบสิ้นปี พร้อมจัดทำสมุดบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัต...ดูเพิ่มเติม

pimacct

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 7 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 06/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ทำบัญชี ปิดงบการเงิน และยื่นแบบต่างๆ

สำนักงานบัญชีของเรารับทำบัญชียื่นภาษีธรรมดา และเรายังเป็นเหมือนเพื่อนทางธุรกิจของท่าน ในมุมมองของเราที่ผ่านประสบการณ์ธุรกิจมาหลากหลาย ทำให้ท่านเห็นช่องทางหรือมุมมองที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ราคาเริ่มต้น 2500 สำหรับ งานรับทำบัญชีรายเดือน ที่มีรายการตั้งแต่ 0-30 รายการ ราคาเริ่มต้น 6000 สำหรับ งานตรวจสอบบัญชี สำหรับงบการเงินที่ไม่มีรายการเคลื่อนไหวระหว่างปี(งบเปล่า)

ทำงาน 30 วัน
฿2,500
รับจดทะเบียนต่างๆ

- รับจดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนมูลค่าเพิ่ม และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม

ทำงาน 1 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

• จดทะเบียนบริษัทจำกัด 4,000 บาท • จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 3,000 บาท • จดทะเบียนบริษัทจำกัด+ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ภพ.20) 5,000 บาท • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง 5,000 บาท (รวมค่าลงทะเบียนประกันสังคมแบบออนไลน์) • คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ 750 บาท และ อื่นๆ รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็นรายการไปค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยรายละเอียด ลูกค้าแจ้งรายละเอียดประเภทกิจการพอสังเขป

2

ประเมินราคาและเสนอ/ตกลงราคา

3

บันทึกรายการบัญชี ทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบ เตรียมเอกสารให้ผู้สอบบัญชี

4

กรอกภ.ง.ด.50 ,สบช.3, บอจ.5 และ E-filing ยื่นทาง Internet

5

ส่งงบการเงิน 3 ชุด(เข้าเล่ม, เย็บมุม) พร้อมแฟ้มเอกสารทั้งหมดคืนลูกค้า

6

สรุปข้อมูล และส่งSoft File ที่มีทั้งหมด ให้ลูกค้าทาง E-Mail

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ