จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
9f5240fd-c88b-4537-a1af-e63a21b0a78d.jpg
1/27
ดูผลงาน

รับเขียนโปรแกรมราคาถูก

1.ขอบเขตเอกสารทีชัดเจน 2.ระยะเวลาในการพัฒนา 3.ภาษาที่ใช้พัฒนามีอะไรบ้าง การรับงานส่วนใหญ่จะดูทีเอกสารจากลูกค้าว่าต้องการให้ทำอะไรบ้าง ซึ่งการพัฒนาหรือทำใหม่จะขึ้นอยุ่กับระยะเวลาและขอบเขต การส่งงานหรือการดูความก้าวหน้าทางเราจะแคปสกีนส่งไปให้เป็นระยะทีกำหนด

1.ขอบเขตเอกสารทีชัดเจน 2.ระยะเวลาในการพัฒนา 3.ภาษาที่ใช้พัฒนามีอะไรบ้าง การรับงานส่วนใหญ่จะดูทีเอกสารจากลูกค้าว่าต้องการ...ดูเพิ่มเติม

phongthon

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 54 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

จำนวนการแก้งานจะอยู่ทีข้อตกลงของเอกสาร ทางเราจะพิฐารณาว่าการแก้มีการแก้เยอะไปจากเดิมไหม ถ้าไม่มีทางเราจะแก้ให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ถ้ามันแก้เยอะจนเกินไปทางเราจะทำใบราคาเสอนลูกค้าอีกที

ทำงาน 3 วัน
฿1,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ถ้าในส่วนทีเพิ่มที่อยู่นอกเหนือของตกลง ทางเราจะดูและพิจารณาการเพิมของลูกค้าว่าระบบต้องการอะไรบ้างส่วนไหน อย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการทำงาน
1

สรุปแผนงานหรือออกแบบโครงสร้างของระบบ

2

ลูกค้าทำการตรวจสอบ และ ยืนยันตามแบบทีต้องการจากผู้พัฒนา

3

การทำทดสอบคือจะให้ดูผ่านวีดีโอ หรือ ผ่านตัวระบบเซิฟเทด

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
คัดลอกสำเร็จ