จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
6abf6be7-4f7c-4dd6-8146-a025a6f87860.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับพิมงานทุกชนิด ภาษาไทย / อังกฤษ

ลักษณะงานที่รับทำ 1. รับพิมงานทุกชนิดตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น Word, PDF, Pages 2. รับได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ลักษณะงานที่รับทำ 1. รับพิมงานทุกชนิดตามรูปแบบที่ต้องการ เช่น Word, PDF, Pages 2. รับได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ...ดูเพิ่มเติม

phol77

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
0 วัน
เวลาทำงาน
9 ครั้ง
สนใจจ้าง
ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้จ้างแจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการให้ทำ เช่น เอกสารต้นฉบับ รูปแบบการจัดวางที่ต้องการ รูปแบบและขนาดตัวอักษร

2

ตกลงราคาและกำหนดวันและเวลาการส่งงาน

3

ส่งใบเสนอราคาให้ผู้จ้าง

4

ผู้จ้างชำระเงิน

5

ส่งงานให้ผู้จ้างตรวจสอบรายละเอียด และให้แจ้งแก้ไข (หากมี)

6

ส่งงานขั้นสุดท้าย

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ