จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
32fadf90-65be-4fef-875a-fe9d72d979ff.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับแปลบทความ ไทย-อังกฤษ / อังกฤษ-ไทย

1. แปลงานได้หลายประเภท เช่น บทความทั่วๆ ไป บทคัดย่อ เว็บไซต์ แบบฟอร์มต่างๆ รายงานการประชุม เอกสารสมัครงาน/สมัครเรียน อีเมลติดต่อธุรกิจต่างประเทศ รายละเอียดสินค้า บทภาพยนตร์ ฯลฯ 2. รับรองความลับส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเคร่งครัด 3.จำนวน 1 หน้า สามารถทำเสร็จได้ภายในไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง 4. หลังจากตกลงระยะเวลาการส่งงานแล้ว ไม่สามารถส่งได้ตามเวลา ยินดีไม่คิดค่าบริการ

1. แปลงานได้หลายประเภท เช่น บทความทั่วๆ ไป บทคัดย่อ เว็บไซต์ แบบฟอร์มต่างๆ รายงานการประชุม เอกสารสมัครงาน/สมัครเรียน อีเ...ดูเพิ่มเติม

phol77

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
100%
งานสำเร็จ
397 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
682 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

1. แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2. รูปแบบ (format) เอกสารมาตรฐานอยู่ที่ กระดาษ A4 font Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 (ภาษาไทย) และ Times New Roman ขนาดตัวอักษร 11 (ภาษาอังกฤษ) เว้นขอบกระดาษ 1 นิ้วทุกด้าน หรือตามรูปแบบตามที่ลูกค้าต้องการ 3. สามารถส่งเอกสารได้ในรูปไฟล์ MS-Word, Pages (Mac) หรือ Google Docs หรือรูปแบบอื่นๆ ตามที่จะตกลงกัน

ทำงาน 1 วัน
฿330
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาขั้นต่ำเริ่มต้นที่หน้าละ 330 บาท พิจารณาตามรูปแบบกระดาษและขนาดตัวอักษรที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม รายละเอียดของงานและราคาขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการเจรจาระหว่างผู้แปลและผู้ว่าจ้างก่อนการเสนอราคาครั้งสุดท้าย

ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้างติดต่อเข้ามา พร้อมทั้งส่งเอกสารต้นฉบับมาเพื่อการพิจารณาประเมินราคาและระยะเวลา

2

ผู้แปลแจ้งราคาและระยะเวลาในการทำงาน

3

หากผู้ว่าจ้างตกลงเห็นชอบ ผู้แปลจึงจะส่ง ใบเสนอราคา ให้

4

ผู้ว่าจ้างชำระเงินตามจำนวนที่ตกลงไว้

5

ผู้แปลเริ่มทำงาน หลังจากได้รับแจ้งจากทางระบบว่าผู้ว่าจ้างดำเนินการชำระเงินแล้ว

6

ผู้แปลส่งงาน และผู้ว่าจ้างพิจารณางานที่ได้ส่งมอบ

7

หากไม่มีข้อแก้ไข ให้ผู้ว่าจ้างกดอนุมัติการรับงาน แต่หากมีข้อแก้ไข ผู้ว่าจ้างแจ้งกลับเพื่อให้ทำการแก้ไข

8

ผู้แปลทำการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้ง และส่งงานอีกครั้งหนึ่งเมื่อเสร็จ

9

เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว ผู้ว่าจ้างกดอนุมัติงานและให้รีวิวแก่ผู้แปล

10

ผู้แปลให้รีวิวแก่ผู้ว่าจ้าง งานจึงจะถือว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿330
4.8(270)
คัดลอกสำเร็จ