จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
74964f64-71a5-481a-b687-aa6be531c1d4.jpg
1/6
ดูผลงาน

รับพิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษทุกชนิด

1. ผู้ว่าจ้างส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา และแจ้งเป้าหมายระยะเวลาในการทำงาน 2. แจ้งกลับผู้ว่าจ้างสรุปการประเมินราคา และระยะเวลาในการทำงาน 3. งานเริ่มเมื่อผู้ว่าจ้างตอบตกลงตามที่เสนอ 4. เราจะแจ้งความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะๆ

1. ผู้ว่าจ้างส่งต้นฉบับเพื่อประเมินราคา และแจ้งเป้าหมายระยะเวลาในการทำงาน 2. แจ้งกลับผู้ว่าจ้างสรุปการประเมินราคา และระย...ดูเพิ่มเติม

phol77

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
47 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

1. ผู้ว่าจ้างสามารถแจ้งแก้ไขข้อบกพร่องได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่องาน 1 ชิ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2. ราคาเริ่มต้นคิดตามอัตราต่อ 1 หน้ากระดาษขนาด A4 หรือตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้างเป็นกรณีๆ

ทำงาน 1 วัน
฿330
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

รายละเอียด และราคา ขึ้นอยู่กับการเจรจาขั้นสุดท้ายระหว่างผู้รับงานและนายจ้าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿330
4.9(11)
คัดลอกสำเร็จ