จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
9f9d66e3-340a-4361-8ab3-6872e0e499b8.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับงานพิมพ์ทุกประเภท ทุกรูปแบบ ไทย/อังกฤษ พิมพ์รายงานวิจัย พิมพ์แผนการสอน โครงงานวิทย์-คณิต

รับพิมพ์งานทุกประเภท ไทย/อังกฤษ พิมพ์รายงานวิจัย งานค้นคว้าอิสระ พิมพ์แผนการสอน โครงงานวิทย์-คณิต รับพิมพ์งาน(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตามตกลงกับลูกค้าด้วย เช่น โปรแกรม Microsoft office ในรูปแบบ Word, Excel, PowerPoint หรือพิมพ์งานจาก รูปภาพถ่าย เป็นต้น   รายละเอียดของงาน พิมพ์รายงานทั่วไป พิมพ์เอกสาร แบบสอบถาม แบบประเมินต่างๆ พิมพ์บทคัดย่อ พิมพ์งานวิจัย พิมพ์วิทยานิพนธ์ วิจัยในชั้นเรียน พิมพ์แผนการสอน พิมพ์หนังสือต่าง ๆ พิมพ์ข้อสอบ (กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนผัง) พิมพ์สูตรคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี หรืออื่นๆ รายงานวิชาการ รายงานการประชุม สัมมนา เป็นต้น

รับพิมพ์งานทุกประเภท ไทย/อังกฤษ พิมพ์รายงานวิจัย งานค้นคว้าอิสระ พิมพ์แผนการสอน โครงงานวิทย์-คณิต รับพิมพ์งาน(ภาษาไทย...ดูเพิ่มเติม

phatiporn

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ

อัตราค่าบริการมีให้เลือก 3 รูปแบบ แบบที่ 1 งานพิมพ์ภาษาไทยราคาหน้าละ 7 บาท (งานด่วน 9 บาท) งานด่วนมาก 10-15บาท แบบที่ 2 งานพิมพ์ภาษาอังกฤษราคาหน้าละ 8 บาท(งานด่วน 10 บาท) งานด่วนมาก 12-16บาท แบบที่ 3 งานพิมพ์และบันทึกข้อมูลลง excel เช่นข้อสอบ แบบสำรวจ แบบสอบถาม คิดเป็นชุดชุดละ 20 บาท (ชุดละไม่เกิน 10 หน้า) สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์รูปแบบ Word, Excel, PowerPoint ส่งทางอีเมล์ ** รับแก้ไขงานฟรีให้ 1 ครั้ง**

ทำงาน 1 วัน
฿250
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการเพิ่มเติมจากราคาเริ่มต้นคิดหน้าละ 7 บาท - กรณีหน้าที่มีการแทรกแผนภูมิ chart ตาราง รูปภาพคิด หน้าละ 9 บาท - กรณีหน้าที่มีการแทรกสูตรคำนวณ สูตรคณิต สูตรเคมี ฟิสิกส์ หน้าละ 12 บาท -กรณีงานจากลายมือราคาหน้าละ 14 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน

2

ฟรีแลนด์เสนอราคา

3

ลูกค้าและฟรีแลนด์ตกลงราคาในการรับงาน

4

ลูกค้าโอนเงิน และฟรีแลนด์เริ่มทำงานทันทีหลังได้รับการแจ้งโอนเงินแล้ว

5

ส่งงานตามลูกค้ากำหนด

6

ส่งงานที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ