จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f44d35ed-e348-4099-a735-3e932a96561c.jpg
1/5
ดูผลงาน

vulnerability assessment and penetration testing

- ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ หน้าwebsite ว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้งาน หรือไม่ สามารถby pass business logic และมีความเสี่ยงของระบบตาม OWASP Top 10 หรือไม่ (https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project) ขั้นตอนการทำงาน 1. ระบุ scope และการทำงาน 2. ดำเนินการตรวจสอบport ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ดำเนินการตรวจสอบ OS , Service ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 4. ดำเนินตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 5. นำส่ง report ให้การผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบ 6. แก้ไข report ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ (ไม่เกิน 3 ครั้ง)

- ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบ หน้าwebsite ว่ามีความเสี่ยงต่อการใช้งาน หรือไม่ สามารถby pass business logic และมีความเสี่ยง...ดูเพิ่มเติม

pfwuenzd

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 24 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 11/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

รายงานช่องโหว่ของระบบที่ทำการ vulnerability assessment และ penetration testing โดยระบุถึงความเสี่ยง ด้านความปลอดภัย ผลกระทบต่างๆ (10,000บาทต่อ 1 website ) หมายเหตุ ราคาอาจขึ้นกับขนาดของ website เนื่องจากหาก websiteมีขนาดใหญ่ก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นเนื่องจากมีความซับซ้อนมากขึ้น

ทำงาน 15 วัน
฿10,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ราคาอาจมีการปรับขึ้น โดยพิจารณาจากขนาดของWebsite และ scope งานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿10,000
คัดลอกสำเร็จ