จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
9c3ee11c-d775-46f7-88c8-d7ca4d255fd2.jpg
1/3
ดูผลงาน
Pro
ฟรีแลนซ์มือโปร

Proofreading and Editing by English Native Speaker

รับตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา (Proofreading and Editing by English Native Speaker) เอกสารที่บริการตรวจได้แก่ Manuscript, Research article, Thesis, Dissertation, Proposal

รับตรวจแกรมม่าภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษา (Proofreading and Editing by English Native Speaker) เอกสารที่บริการตรวจได้แก่ M...ดูเพิ่มเติม

peteredit

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
222 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
428 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
Manuscript / Research article

ไฟล์งานที่จะได้รับ ประกอบไปด้วย 1) ไฟล์เดิมที่แสดง Track Changes และ 2) ไฟล์ใหม่ final ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว (ไม่แสดง Track Changes) ราคา 0.75 - 0.90 บาทต่อคำ (full editing)

ทำงาน 1 วัน
฿500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

การประเมินราคาและระยะเวลาส่งงาน มีขั้นตอนดังนี้ 1) ลูกค้าส่งไฟล์งาน ชนิดของไฟล์ .doc หรือ .docx โดยลูกค้าสามารถ 1.1) แนบไฟล์ หรือ 1.2) share files on onedrive หรือ 1.3) https://wetransfer.com/ อย่างใดอย่างหนึ่ง มาทาง Chat 2) ฟรีแลนซ์จะเสนอราคา และแจ้งระยะเวลาส่งงานให้ลูกค้าพิจารณา 3) ลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน หลังจาก Fastwork ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ฟรีแลนซ์จะเริ่มทำงาน 4) นโยบายความเป็นส่วนตัว***ข้อมูลงานของคุณลูกค้าจะไม่มีการนำไปเปิดเผย*** หมายเหตุ - ราคาระหว่าง 0.75 - 0.90 บาทต่อคำ (full editing) โดยพิจารณาจากความยากง่ายของเนื้อหาและภาษาอังกฤษของลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งไฟล์งานต้นฉบับ (ภาษาอังกฤษ) เป็น .doc หรือ .docx ให้ ฟรีแลนซ์พิจารณา

2

ฟรีแลนซ์เสนอราคา และกำหนดระยะเวลาส่งงาน

3

หากลูกค้าต้องการจ้างงาน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนของทาง Fastwork

4

ฟรีแลนซ์เริ่มทำงาน (โดยใช้ไฟล์งานที่ประเมินราคา) หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่าน Fastwork และระบบตรวจสอบแล้ว

5

ฟรีแลนซ์ส่งไฟล์งาน ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ จำนวน 2 ครั้ง (ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์) โดยให้ลูกค้าแก้ไขเป็นภาษาอังกฤษในไฟล์ final มาก่อน ***ฟรีแลนซ์จะตรวจอีกครั้งตามที่ลูกค้าแก้ไข (ฟรีแลนซ์ไม่รับ rewrite หรือ paraphrase)***

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿500
4.9(161)
คัดลอกสำเร็จ