จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
cdac5b7f-79bb-4d9f-89a0-26ab202a2297.jpg
1/24
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

งานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมที่ตอบโจทย์ความเป็นตัวคุณ (รับออกแบบทั้งภายในและภายนอก มี Turn Key)

- ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม - จัดทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง - ถอด BOQ เพื่อใช้ในการควบคุมราคาก่อสร้าง - ให้คำปรึกษาการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม - ออกแบบตกแต่งภายในบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนี่ยม ร้านค้า และงานต่อเติม - มีใบประกอบวิชาสถาปัตยกรรม พร้อมเซ็นรับรอง - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมเซ็นรับรอง - ออกแบบโดยสนองความต้องการของลูกค้า ทำงานรวดเร็ว กำหนดเวลาส่งงานที่แน่นอนให้แก่ลูกค้า - ราคาเป็นกันเองต่อรองได้ ไม่จำกัดขนาดของงาน

- ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรม - จัดทำแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง - ถอด BOQ เพื่อใช้ในการควบคุมราคาก่อสร้าง - ให้คำปร...ดูเพิ่มเติม

permtawee

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 17 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 23/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ
- แบบบ้านและคอนโดมิเนี่ยมพื้นที่ไม่เกิน 149 ตร.ม

ค่าออกแบบและทำภาพ 3 มิติ 4,000 บาท ค่าเขียนแบบพิมพ์เขียว 12,000 บาท รวม 16,000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - แบบสถาปัตยกรรมพร้อมลายเซ็นสถาปนิก ในรูปแบบ PDF file - แบบขออนุญาตก่อสร้างทางวิศวกรรมพร้อมลายเซ็นวิศวกร ในรูปแบบ PDF file - ภาพ 3 มิติ ตัวอย่างบ้าน ในรูปแบบ jpeg file 3 ภาพ (หากต้องการมากกว่า 3 ภาพคิดเพิ่มภาพละ 1,000 บาท)

ทำงาน 7 วัน
฿4,000
- แบบบ้านพื้นที่ไม่เกิน 150-200 ตร.ม

ค่าออกแบบและทำภาพ 3 มิติ 5,000 บาท ค่าเขียนแบบพิมพ์เขียว 15,000 บาท ค่าเซ็นแบบวิศวกร 4,000 บาท ค่าเซ็นแบบสถาปนิก 4,000 บาท รวม 28,000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - แบบสถาปัตยกรรมพร้อมลายเซ็นสถาปนิก ในรูปแบบ PDF file - แบบขออนุญาตก่อสร้างทางวิศวกรรมพร้อมลายเซ็นวิศวกร ในรูปแบบ PDF file - ภาพ 3 มิติ ตัวอย่างบ้าน ในรูปแบบ jpeg file 3 ภาพ (หากต้องการมากกว่า 3 ภาพคิดเพิ่มภาพละ 1,500 บาท)

ทำงาน 14 วัน
฿5,000
- แบบบ้านพื้นที่ 201 ตร.ม ขึ้นไป ไม่เกิน 300 ตร.ม

ค่าออกแบบและทำภาพ 3 มิติ 6,000 บาท ค่าเขียนแบบพิมพ์เขียว 19,000 บาท ค่าเซ็นแบบวิศวกร 5,000 บาท ค่าเซ็นแบบสถาปนิก 5,000 บาท รวม 35,000 บาท สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ - แบบสถาปัตยกรรมพร้อมลายเซ็นสถาปนิก ในรูปแบบ PDF file - แบบขออนุญาตก่อสร้างทางวิศวกรรมพร้อมลายเซ็นวิศวกร ในรูปแบบ PDF file - ภาพ 3 มิติ ตัวอย่างบ้าน ในรูปแบบ jpeg file 3 ภาพ (หากต้องการมากกว่า 3 ภาพคิดเพิ่มภาพละ 2,000 บาท)

ทำงาน 20 วัน
฿6,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- หากต้องการรูปภาพสามมิติเพิ่มเติมจากแพคเกจ ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท โดยราคาขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้างานของลูกค้า - รับงานแยกถอดแบบ BOQ ราคาเริ่มต้น 100 บาท/ตารางเมตร (โดยราคาต่อตารางเมตรจะขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่หน้างานของลูกค้าด้วย)

ขั้นตอนการทำงาน
1

เริ่มคุยกับลูกค้าถึง concept, details และ function ต่างๆของงานตามที่ลูกค้าต้องการ หากตกลงกันได้ เริ่มทำสัญญาและชำระเงินเต็มจำนวนผ่านระบบ fastwork

2

นำเสนอผังพื้น (plan) และแบบบ้าน 3 มิติ ครั้งที่ 1 ให้แก่ลูกค้าเพื่อทำการปรับแก้

3

นำเสนอผังพื้น (plan) และแบบบ้าน 3 มิติ ครั้งที่ 2 (หากมีการปรับแก้เพิ่มเติม คิดเงินเพิ่มตามความเหมาะสมของงาน)

4

พัฒนาแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

5

ส่งแบบสถาปัตยกรรมและแบบก่อสร้างทางวิศวกรรมให้ลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿4,000
คัดลอกสำเร็จ