จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
efe0c771-6482-4468-aa19-de6d79a35d08.jpg
1/12
ดูผลงาน

รับเขียนแบบ, Draft แบบ 2D/3D Autocad, ขึ้นโมเดลอาคาร 3D ด้วย Sketchup / Rhino3D

- รับเขียนแบบ, Draft แบบ 2D โดยใช้โปรแกรม AutoCAD งานเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, ร้าน, Furniture และอื่นๆ - ขึ้นโมเดลสถาปัตยกรรม บ้าน อาคาร ร้าน Furniture และอื่นๆ ด้วยโปรแกรม Sketchup / Rhino 3D - รับออกแบบ บ้าน อาคาร ห้อง ร้านต่างๆ โดยทีผู้จ้างต้องมีขอบเขตและรายละเอียดของงาน ไฟล์ต้นฉบับ / แบบร่าง / แบบ Sketch 2D หรือ 3D ที่มีมาตราส่วนและระบุระยะชัดเจน -โดยจะทำการส่งมอบไฟล์ให้ทางผู้ว่าจ้าง เป็นไฟล์สกุล .dwg และ .pdf ครับ **สามารถพูดคุย/สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ**

- รับเขียนแบบ, Draft แบบ 2D โดยใช้โปรแกรม AutoCAD งานเขียนแบบ บ้าน, อาคาร, ร้าน, Furniture และอื่นๆ - ขึ้นโมเดลสถาปัตยกร...ดูเพิ่มเติม

pawinted

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 2 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
Architecture Drafting

[ในกรณีที่ลูกค้ามี แปลน หรือโมเดล 3D แล้ว] - กระดาษ A1 เริ่มต้น 750 บาท/แผ่น - กระดาษ A2 เริ่มต้น 550บาท/แผ่น - กระดาษ A3 เริ่มต้น 400 บาท/แผ่น - กระดาษ A4 เริ่มต้น 250 บาท/แผ่น สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง กรณีมากกว่า 3 ครั้ง ขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่มเติมครับ ส่งมอบไฟล์งานเป็นไล์สกุล .dwg และ .pdf

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
Architecture Design & Drawing

[ในกรณีที่ลูกค้าไม่มี แปลน หรือโมเดล 3D แล้ว] - กระดาษ A1 เริ่มต้น 750 บาท/แผ่น - กระดาษ A2 เริ่มต้น 550บาท/แผ่น - กระดาษ A3 เริ่มต้น 400 บาท/แผ่น - กระดาษ A4 เริ่มต้น 250 บาท/แผ่น สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง กรณีมากกว่า 3 ครั้ง ขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่มเติมครับ ส่งมอบไฟล์งานเป็นไล์สกุล .dwg และ .pdf

ทำงาน 3 วัน
฿2,500
3D Modeling

- ขึ้น 3D เสมือนจริง อาคาร, บ้าน, ร้าน, Furniture และอื่นๆ ด้วยโปรแกรม Sketchup / Rhino 3D ขึ้นอยู่กับความต้องการครับ สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง กรณีมากกว่า 3 ครั้ง ขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่มเติมครับ โดยจะส่งไฟล์ให้ผู้จ้างเป็นไฟล์สกุล .skp (Sketchup) / .3dm (Rhino 3D)

ทำงาน 3 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตัวงานครับ - ระยะเวลาของการทำงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย หรือตามที่ตกลงกันไว้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยถึงรายละเอียดและขอบเขตงาน รวมไปถึงนำเสนอไอเดีย ในกรณีที่มีการออกแบบด้วย

2

ประเมินระยะเวลาการทำงาน, ประเมินราคา และสรุปขอบเขตของงาน

3

เริ่มทำงาน หลังจากได้รับการยืนยันการจ้าง

4

อัพเดทงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือกรณีต้องการเพิ่มเติมในบางจุด

5

ส่งงานให้ตรวจสอบ โดยที่สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง

6

หลังจากอนุมัติแล้ว จะส่งไฟล์ให้ผู้จ้าง เป็นไฟล์ .dwg และ .pdf

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
คัดลอกสำเร็จ