จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
7ddfb8fe-a419-4958-ba35-30b592a8df59.jpg
1/8
ดูผลงาน

รับแปลเอกสาร อังกฤษ - ญี่ปุ่น - ไทย EN-JP-TH

รับแปลเอกสาร ญี่ปุ่น - ไทย , ไทย - ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น - อังกฤษ , อังกฤษ - ญี่ปุ่น , ไทย - อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย - รับแปลบทความ - รับแปลเอกสารทั่วไปและเอกสารราชการ - รับแปลคู่มือ, FMEA (เอกสารวิเคราะห์ความเสี่ยง), CAR , E-mail - รับแปลโฆษณาประชาสัมพันธ์และฉลากผลิตภัณฑ์ต่างๆ - รับแปลจดหมาย, รายงานการประชุม บทความความรู้ ฯลฯ - รับใส่ซับ/ฝังซับญี่ปุ่น -ไทย - และอื่นๆ เริ่มต้นเพียง 300 บาท ประเมินจาก 1 หน้ากระดาษ A4 (จำนวน 0 - 400 ตัวอักษร) ค่าบริการขึ้นอยู่กับเนื้อหา ระยะเวลาและปริมาณ *สำหรับการแปล ญี่ปุ่น - อังกฤษ , อังกฤษ - ญี่ปุ่น จะเริ่มต้นที่ 400 บาท **นโยบายการเก็บเอกสาร** 1.เอกสารจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่เผยแพร่ไปที่อื่น ยกเว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะสั่ง 2.มีระยะเวลาการเก็บเอกสารที่สมบูรณฺแล้วเป็นระยะเวลา 60 วัน

รับแปลเอกสาร ญี่ปุ่น - ไทย , ไทย - ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น - อังกฤษ , อังกฤษ - ญี่ปุ่น , ไทย - อังกฤษ , อังกฤษ - ไทย - รับแปลบ...ดูเพิ่มเติม

patsachet

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
42 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
92 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
รับแปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น

- ไฟล์งานที่เสร็จสมบูรณ์ - สกุลไฟล์งาน word (.dox) , power point (.pptx) , excel (.xlsx), PDF, JPEG หรือตามแต่ตกลง *งานที่เสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างในเรื่องของรายละเอียดและระยะเวลา (อ้างอิงตามใบเสนอราคา) **ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการล่าช้ากว่าที่เสนอในใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์จะทำการเลื่อนกำหนดส่งไปตามจำนวนที่ล่าช้า

ทำงาน 1 วัน
฿300
ซับไตเติ้ลไทย-ญี่ปุ่น

- วิดีโอที่ฝังซับ (Hard sub)เสร็จสมบูรณ์ หรือไฟล์สำหรับทำซับ (Soft sub) เช่น .ass , .srt ฯลฯ - วิดีโอในค่าบริการ 300 บาทคือวิดีโอที่ใช้บริการใส่ซับไม่เกิน 5 นาทีและมีสคลิปให้ หากไม่มีสคลิปและต้องการให้แปลใหม่ จะต้องีการตกลงค่าบริการแปลต่างหาก *งานที่เสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างในเรื่องของรายละเอียดและระยะเวลา (อ้างอิงตามใบเสนอราคา) **ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการล่าช้ากว่าที่เสนอในใบเสนอราคา ฟรีแลนซ์จะทำการเลื่อนกำหนดส่งไปตามจำนวนที่ล่าช้า

ทำงาน 1 วัน
฿300
ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้างแนบไฟล์เพื่อประเมินราคา

2

ฟรีแลนซ์ส่งใบประเมินราคา

3

ผู้ว่าจ้างตกลงและชำระค่าบริการ

4

ฟรีแลนซ์เริ่มทำงานและส่งงานตามกำหนด

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
4.8(29)
คัดลอกสำเร็จ