จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f2002a93-55d4-4e05-8e93-071f8fdb685d.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับจัดทำประเมินความเป็นไปได้ในการลงทุน Feasibility Study และวิเคราะห์คู่ค้าเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ

รับจัดทำรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / การลงุนเริ่มธุรกิจ และยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ในธุรกิจ ค้าปลีก ก่อสร้าง โรงงาน ท่องเที่ยวและโรงแรม และอื่นๆ โดยสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคือ - Capital Expenditure - Depreciation Schedule - Operating & Maintenance Expense - Return on Project - (Revenue)/(Benefit/Cost Saving) - Cash Flow Projection - Project Return - NPV,IRR (%),Discount Payback Period บริการ วิเคราะห์คู่ค้าเพื่อตัดสินใจแม่นยำและเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ Rating ของบริษัทคู่ค้า

รับจัดทำรายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ / การลงุนเริ่มธุรกิจ และยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ในธุรกิจ ค้าปลีก ก...ดูเพิ่มเติม

paopid

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

94%
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
72 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 14/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

รายงานการประเมินความเป็นไปได้ ประกอบไปด้วย ประมาณการรายได้ ต้นทุนค่าบริการ ค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รวมตัวเลขประมาณการของการลงทุนในโครงการ และรายละเอียดอื่นๆ ดังนี้ Ratio : Net Present Value IRR (%) อัตราผลตอบแทนภายใน Discount Payback Period ประมาณการผลการดำเนินงานทางการเงิน Revenue Operating Cost Net income กำไรก่อนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ EBITDA % EBITDA

ทำงาน 3 วัน
฿4,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

จัดทำรายงานสรุปและเขียนบทวิเคราะห์เพิ่มเติม ราคา 2000 บาท ผลงานที่ผ่านมา การรับงานฟรีแลนซ์ - Business Plan 1. บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด 2. บริษัท ศรีเทพไทยพัฒนา จำกัด 3. Dermaslim Clinic Phuket 4. De Flora Spa Phuket 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกภาพ อินเตอร์ อิเลคตริค 6. บริษัท มีชีวิตมีชีวา จำกัด 7. บริษัท โอเพ่น ทเวนตี้วัน จำกัด (เพทวิเลจ แอพเดียวจบ ครบเรื่องสัตว์เลี้ยง) 8. Brainwave Group 9. จันทรา ไทย สปา 10. บริษัท เอ็นซีอี เดเวล้อปเม้นท์ จำกัด 11. บริษัท หนองคายเพาเวอร์ดริ๊งก์ จำกัด 12. บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด 13. Nike 14. sharecoffee.net 15. Teddy's Burgers Thailand - Business Plan ที่ไม่ใช่บริษัท 1. แบรนด์ ปลาสลิดบุรี 2. Cracked Heel Cream (ครีมทาส้นเท้าแตก) 3. วิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมการโฆษณา 4. Store Business Partner (SBP) 7-11 5. ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน 6. ร้านกาแฟท้องถิ่น - Business Continuity Management 1. บริษัท เพย์ เอนเทอไพร์ซ จำกัด (Pay Ent.)

ขั้นตอนการทำงาน
1

สัมภาษณ์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อกำหนดเป้าหมายในการทำงานและสิ่งที่จะได้รับ

2

ขอข้อมูลทางด้านการเงินกับลูกค้า เช่น Balance Sheet ,Capital expenditures (CAPEX) ,P&L,งบในการดำเนินงานต่างๆ

3

จัดทำวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน

4

จัดส่งรายงานในรูปแบบ File PDF และ ecxel file

5

ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของลูกค้าอย่างใกล้ชิด

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿4,000
5.0(11)
คัดลอกสำเร็จ