จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
fc863f1e-d4a0-432b-ab21-cb2950164a7f.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับทำบัญชี และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี

ให้บริการลูกค้าที่เปิดบริษัทแล้วต้องจัดทำบัญชีเพื่อนำส่งงบการเงินแก่สรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเราจะให้บริการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปีเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำภาษีประจำเดือน และประจำปี สำหรับลูกค้าเพื่อยื่นต่อกรมสรรพากร

ให้บริการลูกค้าที่เปิดบริษัทแล้วต้องจัดทำบัญชีเพื่อนำส่งงบการเงินแก่สรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเราจะให้บริการบัน...ดูเพิ่มเติม

pantawat05

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 4 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 04/09/2019

รายละเอียดการให้บริการ

-บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกรายการเพื่อออกงบการเงินประจำปี โดย 30 รายการต่อเดือน -รายงานงบการเงินประจำปีเป็นรูปเล่ม -เราจะยื่นภงด.50, สบช.3, อบจ.5, งบการเงิน และ E-Filing ทางInternetแทนลูกค้า -เมื่อรอบรายงานจบปีแล้วจะส่งบิลเอกสารของทั้งปี และรูปเล่มรายงานงบการเงินประจำปีคืนให้กับลูกค้า *ต้องใช้User+Password กรณีไม่มีต้องยื่นขอ ถ้าให้จัดเตรียมเอกสาร ค่าบริการ1,000บาท โดยลูกค้านำเอกสารยื่นกรมสรรท้องที่และกรมพัฒนาธุรกิจ สามารถจัดเตรียมเองได้มีลิ้งให้ครับ

ทำงาน 30 วัน
฿3,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- การบันทึกบัญชีเกิน 30 รายการ ถึง 40 รายการต่อเดือนคิดเพิ่ม 1,000 บาท - การบันทึกบัญชีเกิน 40 รายการ ถึง 50 รายการต่อเดือนคิดเพิ่ม 2,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจ และรายการต่อเดือน เพื่อตกลงเรื่องราคา

2

บันทึกบัญชี และยื่นภาษี ประเดือนและประจำปี

3

ทำงบการเงินประจำปี และออกรูปเล่มให้

5

กรอกภ.ง.ด.50 ,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling ยื่นทาง Internet

6

ส่งงบการเงิน 3 ชุด(เข้าเล่ม2, เย็บมุม1) พร้อมแฟ้มเอกสารทั้งหมดคืนลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿3,000
คัดลอกสำเร็จ