จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
f8f087eb-31cf-445a-9707-3c479ebb25bc.jpg
1/3
ดูผลงาน

พิมพ์งาน ไทย-อังกฤษ คีย์ข้อมูลและแสดงรุปภาพด้วย MS Word, Excel

พิมพ์งาน Word กรณี ลูกค้ามีข้อมูลให้ - พิมพ์งาน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ด้วย MS Word จำนวน 20 หน้า หรือตำกว่า มีราคา 250 บาท หากจำนวนหน้าเกิน คิดเพิ่มหน้าละ 8 บาท กรณี หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ มีรูปแบบการทำรายงานถูกต้อง - พิมพ์งาน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ด้วย MS Word จำนวน 20 หน้า หรือ ต่ำกว่า มีราคา 250 บาท หากจำนวนหน้าเกิน คิดเพิ่ม หน้าละ 10 บาท) หาข้อมูล คีย์ข้อมูล MS Excel กรณีที่ลูกค้า มีข้อมูลให้ และ คีย์ข้อมูลลงตาราง Excel เริ่มต้น 250 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

พิมพ์งาน Word กรณี ลูกค้ามีข้อมูลให้ - พิมพ์งาน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ด้วย MS Word จำนวน 20 หน้า หรือตำกว่า มีราคา 25...ดูเพิ่มเติม

pantakan

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
พิมพ์งาน MS Word

กรณ๊ ลูกค้ามีข้อมูลให้ - พิมพ์งาน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ด้วย MS Word จำนวน 20 หน้า หรือตำกว่า มีราคา 250 บาท หากจำนวนหน้าเกิน คิดเพิ่มหน้าละ 8 บาท กรณี หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และ มีรูปแบบการทำรายงานถูกต้อง - พิมพ์งาน ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ด้วย MS Word จำนวน 20 หน้า หรือ ต่ำกว่า มีราคา 250 บาท หากจำนวนหน้าเกิน คิดเพิ่ม หน้าละ 10 บาท) ได้รับไฟล์ .docx หรือ .pdf

ทำงาน 1 วัน
฿250
คีย์ข้อมูลลงตาราง MS Excel

หาข้อมูล คีย์ข้อมูล MS Excel กรณีที่ลูกค้า มีข้อมูลให้ และ คีย์ข้อมูลลงตาราง Excel เริ่มต้น 250 บาท ได้รับไฟล์ .csv หรือ .xlsx

ทำงาน 1 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

ระบุว่า เป็นงานพิมพ์ เอกสาร ประเภทใด (คัดลอกบทความ / รายงาน / วิทยานิพนธ์ / อื่น ๆ)

2

ระบุ รายละเอียด รุปแบบการพิมพ์ ขนาดและรูปแบบตัวอักษร ภาษาไทย/ภาอังกฤษ

3

หากเป็นการ คัดลอกงาน ระบุว่า คัดลอกงานจาก ตัวพิมพ์ / ลายมือ ซึ่งรายมือ ต้องใช้ เวลามากกว่า และ ราคาสูงกว่า

4

งานด่วนที่สุด คือ 48 ชั่วโมง (2 วัน) ราคา พิจารณาตามเนื้องานของลูกค้า

5

เมื่อตกลงรับงาน จ่ายมัดจำก่อนครึ่งราคา ตามที่ตกลงไว้ และจ่ายอีกครั้ง เมื่องานเสร็จสิ้น (ตรวจสอบงานสูงสุด 2 ครั้ง)

6

ยืนยัน การจ้างงาน ระบบชำระเงิน

7

จัดส่งงาน ตามวันและระยะเวลาที่กำหนด

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ