จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
c174787b-2fc9-4f55-8e01-366098d001d0.jpg
1/8
ดูผลงาน

แปลภาษา ENG - THAI และ THAI - ENG

รับแปลงานภาษาไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นความรวดเร็วและความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ใช้ระยะเวลาในการแปลประมาณ 1-2 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ยินดีให้คำปรึกษาติดต่อสอบถามได้เลยค่ะ ★ประเภทงานที่ถนัด ได้แก่ - ด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาตร์ - บทความส่งเสริมการขาย เช่น website, application, blog - งานวิจัยต่างๆ (case study) เช่น ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาตนเอง - บริการแปล Subtitle, Presentation, E-book และ Brochure ★สามารถทำงานผ่านโปรแกรม Memsource Editor ได้ค่ะ ★ ★Link ผลงาน★ http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/Silent-Killers/ http://www.greenpeace.org/seasia/th/news/blog1/blog/56080/ * ไม่ใช้ google translate แน่นอน !! * สามารถสอบถามข้อมูลได้ตลอดเลยนะคะ

รับแปลงานภาษาไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เน้นความรวดเร็วและความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหา ใช้ระยะเวลาใ...ดูเพิ่มเติม

paloyploy

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
92%
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
65 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
แปลภาษา EN-THAI และ EN-THAI

1.ผู้จ้างส่งไฟล์งานให้เพื่อประเมินราคาและพิจารณางาน 2.ตกลงราคาโดยคิดราคาต่อหน้า A4 ของไฟล์ Word หรือต่อคำ 3.ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้จ้างได้รับงานเป็นไฟล์ Microsoft Word Document (.docx) , PDF. หรือ Google Doc. ผ่านระบบข้อความของ Fastwork เป็นหลัก

ทำงาน 2 วัน
฿250
แปลข้อความคิดราคาต่อประโยค

1.ในกรณีที่ผู้จ้างต้องการให้แปลข้อความบทสนทนาโต้ตอบหรือข้อความบนตาราง Excel ผู้แปลจะพิจารณาราคาต่อประโยค ดังนี้ 1.1 ENG-THAI - ประโยคสั้น (ไม่เกิน 1 บรรทัด) = 1.5 บาท - ประโยคยาว (เกิน 1 บรรทัด) = 3 บาท 1.2 THAI - ENG - ประโยคสั้น (ไม่เกิน 1 บรรทัด) = 5 บาท - ประโยคยาว (เกิน 1 บรรทัด) = 10 บาท ผู้จ้างจะได้รับงานเป็นไฟล์ Word,Excel,PDF.,Google Sheet ผ่านระบบ fastwork เป็นหลัก

ทำงาน 2 วัน
฿250
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ปกติใช้เวลาทำงานไม่เกิน 2-3 วัน - งานจำนวน 5-10 หน้าขึ้นไปต้องใช้เวลาในการแปลเพิ่มขึ้นตามตกลง - สามารถส่งงานให้ประเมินราคาก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ลูกค้าส่งไฟล์งานเพื่อพิจารณาและประเมินราคา

2

ตกลงราคาเเละระยะเวลาในการแปล

3

เมื่อลูกค้าโอนเงินเข้าระบบและได้รับการยืนยัน ผู้แปลจะเริ่มทำงานทันที

4

หากผู้แปลทำงานเสร็จก่อนวันกำหนดส่งงาน ผู้แปลจะส่งงานให้ผู้จ้างทันที

5

หากต้องการแก้ไขงาน สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
0(7)
คัดลอกสำเร็จ