จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
24659a8c-f68f-4bc5-a252-099265bb6188.jpg
1/30
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

ออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง เซ็นรับรอง ประมาณราคา

การก่อสร้างอาคารใดๆ จำเป็นที่จะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดยอาคารที่จะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรลงนามรับรองแบบ เรียกว่าอาคารควบคุม แต่ไม่ใช่ทุกอาคารจะเป็นอาคารควบคุม โดยพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม บัญญัติไว้ว่า งานออกแบบเป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ยกเว้นอาคารที่พักอาศัยส่วนบุคคลพื้นที่รวมกันไม่เกิน 150 ตร.ม. ส่วนกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพวิศวกรรม บัญญัติไว้ว่า อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ต้องมีวิศวกรผู้ออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ต้องมีลักษณะคือ 1. เป็นอาคารสูงตั้งแต่ 3 ชั้น ขึ้นไป หรือโครงสร้างของอาคาร ชั้นใดชั้นหนึ่งสูงตั้งแต่ 4 เมตร หรือมีช่วงคานตั้งแต่ 5 เมตร ขึ้นไป 2. อาคารสาธารณะทุกชนิด 3. โครงสร้างใต้ดินที่มีความลึกตั้งแต่ 1.5 เมตร "งานถอดแบบประมาณราคา" 1. เพื่อให้ทราบถึงงบประมาณค่าก่อสร้างและเพื่อกำหนดราคากลางสำหรับค่าก่อสร้างในโครงการ 2.เพื่อกำหนดค่างวดงานในการก่อสร้างหรืองานในแต่ละงวด หรือ 3.เพื่อคิดค่างานเพิ่มหรือลดจากสัญญาในงานก่อสร้าง 4. เพื่อสามารถประมาณราคาขั้นต้น โดยการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 5. เพื่อจัดทำเอกสารเสนอราคาก่อสร้างในการประมูลของผู้รับเหมา

การก่อสร้างอาคารใดๆ จำเป็นที่จะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดยอาคารที่จะต้องมีสถาปนิกและวิศวกรลงนามรับรองแบบ เรียกว่าอาคารค...ดูเพิ่มเติม

palmtree18

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
7 วัน
เวลาทำงาน
25 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 31/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ
ออกแบบคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นรับรอง

1. ลูกค้าจะได้รับแบบก่อสร้าง ไฟล์ dwg. และ ไฟล์ pdf. 2. ลูกค้าจะได้รับไฟล์ excel และ ไฟล์ pdf. (งานประมาณราคา BOQ) 3. เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ 4. รายการคำนวณ (เซ็นรับรอง) 5. แบบก่อสร้างขนาด A2 หรือ A3 (เซ็นรับรองตามตกลง) 6. รายละเอียดตามใบเสนอราคา

ทำงาน 7 วัน
฿2,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

"งานออกแบบ เขียนแบบ คำนวณโครงสร้าง เซ็นรับรอง" 1. งานเขียนแบบ ตร.ม. ละ 50 บาท (ลูกค้าต้องนำภาพ,แบบร่าง,ภาพถ่าย,หรือไฟล์ dwg. jpg. skp. pdf. หรือไฟล์นามสกุลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้รับจ้างเพื่อเสนอราคา) 2. งานออกแบบเขียนแบบใหม่ ตร.ม.ละ 80 บาท 3. งานเซ็นรับรองอย่างเดียวขั้นต่ำ 4,000.-บาท 4. **ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแบบและข้อมูลประกอบการเสนอราคาจริงอีกครั้ง*** "งานถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง BOQ" 1. พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม. คิดราคา 2,500.-บาท 2.หลังจากเกิน 200 ตร.ม.คิดราคาตารางเมตรละ 13 บาท 3.อาคารขนาดใหญ่ราคาตามตกลง 4. **ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาแบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ประกอบการเสนอราคาจริงอีกครั้ง***

ขั้นตอนการทำงาน
1

- ผู้รับจ้างต้องการทราบผู้รับจ้างต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นและความต้องการของผู้ว่าจ้าง เช่น รูปแบบที่ต้องการให้ออกแบบ ขนาดที่ดินที่จะก่อสร้าง พื้นที่ใช้สอยที่ต้องการ งบประมาณที่มี ฯลฯ เพื่อเสนอราคางานออกแบบเขียนแบบเบื้องต้น

2

ผู้รับจ้างทำงานตามข้อตกลงในใบเสนอราคาให้แล้วเสร็จ

3

จัดส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจแก้ได้จำนวน 2 ครั้ง

4

กรณีออกแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างจะจัดส่งแบบก่อสร้าง พร้อมเอกสารครบชุด ทาง EMS หรือช่องทางอื่นตามความสะดวกของผู้ว่าจ้าง

5

ผู้ว่าจ้างสามารถสอบถามรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตลอด

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,500
4.9(2)
คัดลอกสำเร็จ