จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
82589fff-e367-4141-a409-812972ddc68f.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์,สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

1) สอบถามความต้องการจากลูกค้า รายละเอียดงานต่างๆ 2) ออกแบบชิ้นงานตามความต้องการ 3) ส่งมอบงาน หลังจากส่งงานแล้วสามารถเช็คงานและแก้ไขได้ 3 ครั้ง 4) ระยะเวลาทำงานประมาณ 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและการประสานงานกับทางลูกค้า 5) เมื่องานเสร็จ ส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ต้นฉบับตามโปรแกรมที่ใช้และไฟล์ .jpg หรือ .png ให้ลูกค้าทันที

1) สอบถามความต้องการจากลูกค้า รายละเอียดงานต่างๆ 2) ออกแบบชิ้นงานตามความต้องการ 3) ส่งมอบงาน หลังจากส่งงานแล้วสามารถเช็ค...ดูเพิ่มเติม

openart

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

96%
งานสำเร็จ
21 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
165 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

ลูกค้าสามารถ แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หลังจากได้รับงานในรอบแรก เมื่องานเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า จบงาน จะส่งไฟล์งานเป็นไฟล์ต้นฉบับตามโปรแกรมที่ใช้และไฟล์ .jpg หรือ .png

ทำงาน 3 วัน
฿1,200
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ถ้าหากมีการขอแก้ไขเพิ่มเติมหลังจากแก้ไขครบ 3 ครั้งแล้วหากต้องการแก้ไขอีก คิดค่าบริการเพิ่มครั้งล่ะ100 บาทต่อครั้ง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,200
0(20)
คัดลอกสำเร็จ