จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
d41bc04d-3fec-4832-a704-249add2334ee.jpg
1/5
ดูผลงาน

รับพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft Access หรือ Excel

1. คุยจุดประสงค์และรายละเอียดของฐานข้อมูล 2. ส่งข้อมูลเดิมที่มี,ตัวอย่างข้อมูลใหม่ที่ต้องการให้มี,รายงานเดิมที่มี,ตัวอย่างรายงานใหม่ที่ต้องการมาให้ผู้พัฒนา 3. ผู้พัฒนาประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงาน 4. ผู้พัฒนาจะเริ่มทำงานหลังจากได้รับการยืนยันจาก Fastwork 5. เมื่องานเสร็จจะส่งไฟล์งานพร้อมคู่มือการใช้งานให้ผู้ว่าจ้าง 6. ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล ไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนจุดประสงค์หรือรายละเอียดมากจนต้องทำการรื้อระบบหรือทำระบบใหม่ 7. การเปลี่ยนรายละเอียดของฐานข้อมูลอาจมีผลต่อกำหนดเวลาในการเสร็จงาน

1. คุยจุดประสงค์และรายละเอียดของฐานข้อมูล 2. ส่งข้อมูลเดิมที่มี,ตัวอย่างข้อมูลใหม่ที่ต้องการให้มี,รายงานเดิมที่มี,ตัวอย่...ดูเพิ่มเติม

oddywriter

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็ว
100%
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
15 วัน
เวลาทำงาน
108 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 30/06/2019

รายละเอียดการให้บริการ

1. เป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เดียว เช่น ระบบเก็บข้อมูลพนักงาน, ระบบเก็บข้อมูลวัสดุคงคลัง, ระบบเก็บข้อมูลการขาย 2. รายละเอียดของระบบฐานข้อมูลขึ้นอยู่กับการตกลงกัน เช่นจะมีฟอร์มอะไรบ้างเป็นต้น 3. สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ยกเว้นข้อความผิดพลาดหรือ Bug ที่สามารถแก้ไขได้ไม่จำกัด

ทำงาน 15 วัน
฿6,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

1. เพิ่มวัตถุประสงค์ของฐานข้อมูลคิดวัตถุประสงค์ละ 4000 ตย. ระบบขายสินค้าที่ต้องเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าคงคลังหลังการขาย แบบนี้ถือเป็น 2 วัตถุประสงค์คือ สินค้าคงคลัง + การขาย 2. หลังงานจบ ถ้าต้องการเพิ่มฟอร์ม ตาราง รายงาน ฯลฯ คิดราคาตามความยากง่าย ถ้านิดหน่อยก็ไม่คิดเงิน 3. ห้ามผู้ว่าจ้างทำการเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลหรือ VBA เอง เพราะอาจทำให้ระบบเสียหายได้ ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงให้มาคุยกัน ส่วนใหญ่ไม่คิดเงิน ถ้าเปลี่ยนแปลงนิดๆ หน่อยๆ 4. หลังส่งงานครั้งแรก สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ยกเว้นข้อความผิดพลาดหรือ Bug ที่สามารถแก้ไขได้ไม่จำกัด

ขั้นตอนการทำงาน
1

ดู Process Flow ของระบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

2

ศึกษาเอกสาร และดูข้อมูลที่ต้องใช้ในระบบ

3

เริ่มพัฒนาโปรแกรม

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿6,000
4.9(10)
คัดลอกสำเร็จ