จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2e165f99-a33b-4500-8220-08525804a852.jpg
1/3
ดูผลงาน

ล่ามภาษาเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ (German-Thai-English Interpreter)

ล่ามภาษาเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ รับปรึกษาและสอนภาษาเยอรมัน มีประสบการณ์การใช้ภาษาเยอรมันมากกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญภาษาเยอรมันระดับเจ้าของภาษาทั้งพูด ฟัง อ่าน เขียน สำเร็จการศึกษาปริญญาโทและเอกจากประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์การร่วมงานทางด้านธุรกิจและประสานงานระหว่างคนไทยและต่างชาติ มีประสบการณ์การติวการสอนภาษาเยอรมันทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และนิสิตนักศึกษา ทั้งคนไทยและต่างชาติ สามารถสื่อสารอธิบายอย่างเข้าใจง่าย German-Thai-English Interpreter with native speaker level in German and excellent command of English. I obtained my master's degree and doctor's degree from Germany and have solid business experience in coordinating and working with people from around the world.

ล่ามภาษาเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ รับปรึกษาและสอนภาษาเยอรมัน มีประสบการณ์การใช้ภาษาเยอรมันมากกว่า 20 ปี เชี่ยวชาญภาษาเยอรมันร...ดูเพิ่มเติม

nutavi

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
5 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
29 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
1 ชั่วโมง / 1 hour = 1,400

- ล่ามแปลภาษาเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ (ช่วงเวลาการทำงานในระหว่าง 09.00-17.00) - ราคาไม่ร่วมค่าเดินทาง - กรณีการทำงานเกิน 10 นาทีจากจำนวนชั่วโมงที่ตกลงไว้ จะคิดเป็นอีก 1 ชั่วโมง - German-Thai-English interpreter (working hours: 09.00-17.00) - This price does not include transportation costs - In case the working time exceeds 10 min. of the agreed hour(s), it will be charged as another full 1 hour

ทำงาน 1 วัน
฿1,400
ครึ่งวัน (3 ชั่วโมง) / half-day (3 hours) = 3,700

- ล่ามแปลภาษาเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ (ช่วงเวลาการทำงานในระหว่าง 09.00-17.00 น.) - ราคาไม่ร่วมค่าเดินทาง - กรณีการทำงานเกิน 10 นาทีจากจำนวนชั่วโมงที่ตกลงไว้ จะคิดเป็นอีก 1 ชั่วโมง - German-Thai-English interpreter (working hours: 09.00-17.00) - This price does not include transportation costs - In case the working time exceeds 10 min. of the agreed hour(s), it will be charged as another full 1 hour

ทำงาน 1 วัน
฿3,700
เต็มวัน (6) ชั่วโมง / full day (6 hours) = 7,500

- ล่ามแปลภาษาเยอรมัน-ไทย-อังกฤษ (ช่วงเวลาการทำงาน 09.00-16.00 น. หรือ 10.00-17.00 รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมง) - ราคาไม่ร่วมค่าเดินทาง - กรณีการทำงานเกิน 10 นาทีจากจำนวนชั่วโมงที่ตกลงไว้ จะคิดเป็นอีก 1 ชั่วโมง - German-Thai-English interpreter (working hours between 09.00-16.00 or 10.00-17.00 including 1 hour break) - This price does not include transportation costs - In case the working time exceeds 10 min. of the agreed hour(s), it will be charged as another full 1 hour

ทำงาน 1 วัน
฿7,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- ราคาไม่ร่วมค่าเดินทาง - กรณีการทำงานเกิน 10 นาทีจากจำนวนชั่วโมงที่ตกลงไว้ จะคิดเป็นอีก 1 ชั่วโมง - This price does not include transportation costs - In case the working time exceeds 10 min. of the agreed hour(s), it will be charged as another full 1 hour

ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามข้อมูล ขอบเขต และระยะเวลาของงาน เสนอราคา

2

ตกลงวัน เวลา และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

3

พบกันที่หน้างานตามที่กำหนดไว้

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,400
5.0(4)
คัดลอกสำเร็จ