จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
0c51bbb7-9baf-4654-a50c-ecad4676a6a6.jpg
1/7
ดูผลงาน

รับแปล Journal บทความ คู่มือ จากอังกฤษเป็นภาษาไทย

1. แปลด้วยความสามารถของผู้แปลเอง ไม่ใช้โปรแกรมช่วยแปลใดๆ ทั้งสิ้น 2. เลือกใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย 3. มีการวงเล็บคำศัพท์เฉพาะด้วยภาษาอังกฤษ โดยยึดตามเอกสารต้นฉบับ เพื่ิอให้ผู้อ่านเข้าใจและสามารถจดจำคำศัพท์เฉพาะได้ 4. ใช้ตัวอักษร Angana New ขนาด 16 จัดรูปแบบให้ใกล้เคียงกับเอกสารต้นฉบับ วางย่อหน้าตามเอกสารต้นฉบับ และ บันทึกและส่งงานเป็นไฟล์ Word หรือ ตามที่ลูกค้าร้องขอ 5. เอกสารที่รับแปล ได้แก่ - ด้านวิทยาศาสตร์ - ด้านวิศวกรรม - ด้านบริหารและการตลาด - บทความโฆษณาทั่วไป - เอกสารงานวิจัย คู่มือ และเอกสารวิชาการ - ด้านจิตวิทยา - ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

1. แปลด้วยความสามารถของผู้แปลเอง ไม่ใช้โปรแกรมช่วยแปลใดๆ ทั้งสิ้น 2. เลือกใช้ภาษาที่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย 3. มีการว...ดูเพิ่มเติม

nongluck

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
44 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
143 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

หากจ้างแปลเพียง 1 หน้า ราคาขั้นต่ำ คือ 250 บาท แต่หากงานแปลมีปริมาณมาก หรือ 5 หน้าขึ้นไปสามารถคิดราคาต่ำกว่านี้ได้ โดยลูกค้าสามารถส่งงานมาให้ประเมินราคา ก่อนพิจารณาได้ และงานแปลจะเริ่มดำเนินการ เมื่อได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ยังสามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้ง

ทำงาน 1 วัน
฿250
หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
5.0(37)
คัดลอกสำเร็จ