จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
721d864c-0d57-4cb6-9fa3-bb59a016aa86.jpg
1/3
ดูผลงาน

แปลและยื่นเอกสาร ณ กรมการกงสุล

ให้บริการแปลเอกสารทางราชการและยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล เพื่อนำไปใช้ยังสถานทูตหรือต่างประเทศ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารเพื่อนำไปใช้ยังกรมการกงสุล ให้บริการแปลผลงานการศึกษา

ให้บริการแปลเอกสารทางราชการและยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล เพื่อนำไปใช้ยังสถานทูตหรือต่างประเทศ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับก...ดูเพิ่มเติม

nobigdeal

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 3 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 31/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ
แปลและรับรองเอกสารทางราชการ ภาษาไทยแปลเป็นอังกฤษ

เอกสารทางราชการภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ใบรับรองสถานภาพ, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล จำนวน 1 ชุด คือ ภาษาไทยและตัวแปลภาษาอังกฤษเย็บติดคู่กัน พร้อมตราประทับจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 จากกรมการกงสุล

ทำงาน 3 วัน
฿1,050
แปลและรับรองเอกสารทางราชการ ภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย

เอกสารทางราชการภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทย ได้แก่ ใบรับรองสถานภาพ, passport, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบขับขี่, จำนวน 1 ชุด คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเย็บติดคู่กัน พร้อมตราประทับจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 จากกรมการกงสุล

ทำงาน 3 วัน
฿1,050
แปลเอกสารทางราชการ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

แปลเอกสารทางราชการ ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ได้แก่ ใบรับรองสถานภาพ, บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหย่า, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล โดยส่งเป็นไฟล์ .doc และ .pdf

ทำงาน 1 วัน
฿250
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

งานแปลหรือบริการอื่นๆ จำนวนมาก สามารถคุยเรื่องค่าบริการก่อนได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน
1

ตรวจเอกสาร

2

พูดคุยรายละเอียดความต้องการของเนื้องาน

3

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ชำระเต็มจำนวน

4

ดำเนินการ

6

ส่งมอบงาน

7

แก้ไข สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง

8

ส่งมอบงานครั้งสุดท้าย และเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ