จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
065672a5-4c57-43a7-8d5a-1fed4aea7b25.jpg
1/3
ดูผลงาน

ตรวจสอบความถูกต้อง

ตรวจสอบการใช้ภาษา การสะกดคำ รูปแบบประโยค รวมถึงการเว้นวรรคตอน และ ย่อหน้าต่าง ๆ

ตรวจสอบการใช้ภาษา การสะกดคำ รูปแบบประโยค รวมถึงการเว้นวรรคตอน และ ย่อหน้าต่าง ๆ...ดูเพิ่มเติม

nizweiv

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 1 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
ตรวจสอบความถูกต้อง

กรณีเป็นรายงานหรือบทความจำนวนหน้าไม่เกิน 40 จะตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำทั้งหมดในเอกสาร และ แก้ไขให้ถูกต้อง รวมทั้งจัดหน้ากระดาษ และ จัดวรรคตอนให้ถูกต้อง ภายใน 3 - 5 วัน ราคาเริ่มต้น 300 บาท หากมีจำนวนหน้ามากกว่า 40 หน้าหรือเป็นเอกสารอื่น ขอดูรายละเอียดหรือรูปแบบคำที่ใช้ในเอกสารเพื่อคำนวณระยะเวลาการตรวจสอบอีกครั้ง

ทำงาน 5 วัน
฿300
พิมพ์รายงาน เอกสาร ทุกชนิด

รับพิมพ์รายงาน บทความ เอกสารทุกชนิด ลูกค้าสามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งงานได้ (หากด่วนมากขออนุญาตคิดค่าบริการเพิ่ม) รับพิมพ์งานขั้นต่ำ 20 หน้า

ทำงาน 3 วัน
฿300
ขั้นตอนการทำงาน
1

แจ้งรายระเลียดเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องการให้พิสูจน์อักษร ระบุ จำนวนหน้า และ ระยะเวลาในการทำงาน

2

เมื่อตกลงรับงานให้ส่งเอกสารมาทาง e-mail และ เริ่มนับระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ส่งเอกสาร

3

ดำเนินการทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดและส่งงานกลับไปให้ลูกค้าตาม e-mail ที่ส่งงานมา

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
คัดลอกสำเร็จ