จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
0e322f13-e63f-45df-97cc-4f4fb3c01371.jpg
1/4
ดูผลงาน

รับตรวจทาน แก้ไขบรรณานุกรม (ฺReference) ทั้งไทย-อังกฤษ

ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตรวจทาน และแก้ไขบรรณานุกรมของรายงาน งานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ให้ตรงตามรูปแบบของสถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ

ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตรวจทาน และแก้ไขบรรณานุกรมของรายงาน งานวิจัย บทความวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ให้ตรงตามรูปแบบของสถาบัน...ดูเพิ่มเติม

niworker

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
73 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
139 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- บรรณานุกรมที่ถูกต้องตามรูปแบบของสถาบัน - คำแนะนำ และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบรรณานุกรม ** ระยะเวลาจริงอยู่ที่ปริมาณจำนวนหน้า

ทำงาน 2 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถามและพูดคุย เพื่อตกลงราคากัน

2

ส่งเนื้อหาของบทที่มีการอ้างอิงมา บรรณานุกรม และรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมของสถาบันมาให้ (ถ้ามี)

3

ตรวจสอบบรรณานุกรมที่เชื่อมโยงกับบทเนื้อหาของเรื่อง (การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ตัวเล็ก ตัวใหญ่ ความสมบูรณ์ของข้อมูล หากไม่ถูกต้องสมบูรณ์จะสืบค้น เติมให้ครบสมบูรณ์ตามหลัก)

4

ทำการตรวจสอบแก้ไขให้สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ

5

ส่งตัวอย่างให้ลูกค้าดู

6

ลูกค้าพอใจ และจัดส่งไฟล์ให้ลูกค้า

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
5.0(48)
คัดลอกสำเร็จ