จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2222dafa-cc21-4f4f-86e3-305ef6f0500f.jpg
1/9
ดูผลงาน

พัฒนาระบบงานทั่วไป เช่น ระบบซื้อขาย สต๊อก อื่นๆ

รับปัญหาของลูกค้ามาวิเคราะห์และออกแบบให้ตรงความต้องการลูกค้า แล้วพัฒนาระบบงานพร้อมทั้งทดสอบการใช้งานให้มีประสิทธิภาพก่อนส่งมอบงาน รับประกันแก้ไขงานในระยะเวลา 3 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (กรณีงานนอกเหนือขอบเขตที่ตกลงกันจะต้องมีการคิดราคาในส่วนที่เพิ่มเติม)

รับปัญหาของลูกค้ามาวิเคราะห์และออกแบบให้ตรงความต้องการลูกค้า แล้วพัฒนาระบบงานพร้อมทั้งทดสอบการใช้งานให้มีประสิทธิภาพก่อน...ดูเพิ่มเติม

nirantar

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

94%
งานสำเร็จ
19 ครั้ง
ขายได้
15 วัน
เวลาทำงาน
196 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

เป็นงานที่ไม่มีการใช้งานเกี่ยวกับฐานข้อมูลเป็นหลัก และมีจำนวน page ไม่เกิน 5 page เช่นเว็บหรือระบบงานที่เน้นการนำเสนอหรือการแจ้งข้อมูล ถ้าเป็นระบบงานที่ซับซ้อนมากขึ้นก็คิดราคาตามความยากง่ายของระบบนั้นๆ

ทำงาน 15 วัน
฿4,500
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

ถ้าเป็นระบบงานที่เน้นด้านการบริหารจัดการที่ต้องมีการออกเอกสารต่างๆ เช่น ระบบซื้อ ขาย วางบิล หรือ responsive web ราคาก็ต้องคิดจากปริมาณเนื้อหาที่ลูกค้าต้องการครับ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿4,500
5.0(10)
คัดลอกสำเร็จ