จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
715fdb29-be9e-4987-ac5c-a8a066cf26ce.jpg
1/3
ดูผลงาน

รับทำ Excel (สร้างกราฟ/ ตารางข้อมูล/ สร้างสูตร/ คีย์ข้อมูล)

รับทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Excel ได้แก่ การสร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่, การคีย์ข้อมูลต่างๆ, การทำตาราง, การสรุปข้อมูล, สร้างสูตรคำนวณ ฯลฯ) ดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายใน 1-2 วัน ตามขนาด ปริมาณ และความยากง่ายของงานนั้นๆ

รับทำงานเกี่ยวกับ Microsoft Excel ได้แก่ การสร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่, การคีย์ข้อมูลต่างๆ, การทำตาราง, การสรุปข้อมูล,...ดูเพิ่มเติม

newcleuz

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
เวลาทำงาน
33 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 08/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ
งานเร่งด่วน Word/Excel

Word: งานคีย์ข้อมูล 1-3 หน้า (จำกัดไม่เกิน 500 ตัวอักษร/หน้า) / Excel: ทำตาราง หรือกราฟ 1-5 กราฟ/ตาราง / สร้างสูตรไม่เกิน 3 สูตร ประมาณการเสร็จภายในระยะเวลา 1 วัน ไฟล์ที่ส่งมอบ: Word, Excel, PDF

ทำงาน 1 วัน
฿250
งานทั่วไป Word/Excel/PowerPoint

Word: งานคีย์ข้อมูล 4-6 หน้า (จำกัดไม่เกิน 500 ตัวอักษร/หน้า) Excel: ทำตาราง หรือกราฟ มากกว่า 5 กราฟ/ตาราง ขึ้นไป / สร้างสูตรมากกว่า 3 สูตร หรือต้องใช้สูตรขั้นสูง ประมาณการเสร็จภายในระยะเวลา 2-5 วัน (ระยะเวลาแล้วเสร็จ รวมถึงค่าบริการ ขึ้นกับปริมาณงาน และความยากง่ายของงานนะครับ แต่สามารถคุยกันได้) ไฟล์ที่ส่งมอบ: Word, Excel, PDF

ทำงาน 2 วัน
฿350
ขั้นตอนการทำงาน
1

รับข้อมูลที่ต้องการให้ดำเนินงาน เช่น มีข้อมูลอะไร ต้องการให้ทำอย่างไรบ้าง ระยะเวลาที่ต้องการงานดังกล่าว และอื่นๆตามความประสงค์

2

พิจารณาความสามารถในการรับงาน (โดยประเมินในเรื่องของลักษณะงาน กับเวลาที่กำหนดให้) หากเป็นงานเร่ง แต่มีงานก่อนหน้าที่กำลังทำอยู่และเร่งเช่นเดียวกัน อาจจะพิจารณาไม่รับงาน เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ลูกค้า

3

ประเมินราคา สำหรับงานที่จัดจ้างมา

4

ตกลงราคา ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง

5

เริ่มดำเนินงาน

6

ผู้ว่าจ้างตรวจความเรียบร้อยของงาน (แก้ไขฟรี)

7

ส่งมอบงาน เป็นไฟล์เอกสารตามที่ตกลง

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
4.8(9)
คัดลอกสำเร็จ