จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
2850fdd9-d68d-44c7-8e0a-6986aa1cd963.jpg
1/4
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

พัฒนา หรือแก้ไข ระบบ website ด้วย PHP/Vue.js/C# ASP.Net/ MVC .Net

รับพัฒนา หรือแแก้ไข ตามความต้องการ ด้วย PHP/Vue.js/C# ASP.Net/ MVC .Net

รับพัฒนา หรือแแก้ไข ตามความต้องการ ด้วย PHP/Vue.js/C# ASP.Net/ MVC .Net...ดูเพิ่มเติม

neuroanas

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
26 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
แก้ไขงาน ปรับปรุงระบบเดิม

แก้ไขงาน 1 หน้า หรือ 1 function ส่งมอบ งานที่ได้รับการแก้ไข พร้อม source code และรับประกันงาน 7 วัน หรือ แก้ไข 3 ครั้ง

ทำงาน 3 วัน
฿1,500
website ระบบ ฐานข้อมูล

website ระบบ เชื่อมต่อฐานข้อมูล เพิ่มแก้ไข ลบข้อมูล ไม่รวบ plug-in เสริม เช่น goole map, face book เป็นต้น ส่งมอบงาน พร้อม source code แนะนำ อำนวยการติดตั้งระบบ และรับประกันการทำงานของระบบ หลังส่งมางาน 1 เดือน

ทำงาน 30 วัน
฿15,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

การออกแบบ และ design ต่างๆ จะมีการคิดเพิ่ม เริ่มต้นที่ 500 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

รวมรวบข้อมูล รายละเอียด

2

นำเสนอรูปแบบทำงานและข้อตกลง

3

พัฒนาหรือแก้ไขตามตกลงและรายงายผล

4

ส่งมอบงานและรับประกันงาน

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,500
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ