จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
88c80bff-14d6-4f28-acba-274148069f9d.jpg
1/5
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับแปลเอกสารราชการ จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ใบแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ

รับแปลเอกสารราชการ เอกสารทางการศึกษา เช่น หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน ใบแสดงผลการเรียน ใบประกาศนียบัตร จากภาษาไทยเป็นภา...ดูเพิ่มเติม

natths

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
10 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
หนังสือรับรอง

- หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา (PDF) - ประกาศนียบัตร ปริญญา วุฒิการศึกษา (PDF)

ทำงาน 2 วัน
฿250
ระเบียนแสดงผลการเรียน

- ระเบียนแสดงผลการเรียน (PDF)

ทำงาน 2 วัน
฿800
อื่นๆ

-เอกสารอื่น ๆ ราคาตามปริมาณการแปล

ทำงาน 2 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

สอบถาม ตกลงรายละเอียดในเบื้องต้น ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์เอกสารที่ต้องการให้แปล เป็นไฟล์ PDF, JPEG, ZIP หรืออื่นๆ ตามตกลง

2

ผู้รับจ้างตรวจสอบรายละเอียดเอกสารที่ต้องแปล ส่งใบเสนอราคา พร้อมกำหนดระยะเวลาการทำงาน

3

ผู้ว่าจ้างพิจารณาข้อเสนอ หากตกลงให้ผู้ว่าจ้างชำระเงินเข้าระบบ

4

เมื่อระบบแจ้งว่าผู้ว่าจ้างได้รับการชำระเงินแล้ว ผู้รับจ้างเริ่มทำงาน

5

ผู้รับจ้างส่งไฟล์ให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบเบื้องต้น

6

เมื่อผู้ว่าจ้างตรวจสอบไฟล์เบื้องต้นแล้ว หากต้องการแก้ไขงานให้ระบุรายละเอียดประเด็นที่ต้องการแก้ไขให้ผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วัน หากไม่ต้องการแก้ไข หรือผู้ว่าจ้างไม่แจ้งผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้ผู้รับจ้างทราบ ผู้รับจ้างจะอัพโหลดไฟล์ขั้นสุดท้ายให้ผู้รับจ้าง

7

ผู้ว่าจ้างตรวจสอบไฟล์ขั้นสุดท้าย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ