จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
70a9b4f2-b5c1-4cb5-b4a5-6606850f5193.jpg
1/3
ดูผลงาน

พิสูจน์อักษร by LemoNate

รับงานทั้งหมด 2 รูปแบบ 1. ตรวจความถูกต้องของคำ เช่น การสะกด การเว้นวรรค คำทับศัพท์ การใช้เครื่องหมาย 2. ตรวจความถูกต้องของคำ+แก้ไขและเรียบเรียงเนื้อหาให้กระชับ เหมาะสม (ตามความต้องการของลูกค้า) ระยะเวลาในการทำงาน - ไม่เกิน 100 หน้า จะส่งให้ภายใน 1 สัปดาห์ - เกิน 100 หน้าขึ้นไป ใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์

รับงานทั้งหมด 2 รูปแบบ 1. ตรวจความถูกต้องของคำ เช่น การสะกด การเว้นวรรค คำทับศัพท์ การใช้เครื่องหมาย 2. ตรวจความถูกต้อง...ดูเพิ่มเติม

natenapa

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้
รายละเอียดการให้บริการ
งานตรวจความถูกต้องของคำ

ราคา - หน้าละ 10 บาท - เกิน 100 หน้า ลดเหลือหน้าละ 8 บาท

ทำงาน 7 วัน
฿250
งานตรวจความถูกต้องของคำ+งานแก้ไขและเรียบเรียงเนื้อหา

ราคา - หน้าละ 12 บาท - เกิน 100 หน้า ลดเหลือหน้าละ 10 บาท

ทำงาน 7 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์ที่ต้องการให้พิสูจน์อักษรให้ และแจ้งว่าต้องการให้ทำอะไรบ้าง

2

ฟรีแลนซ์จะตรวจสอบจำนวนหน้า และแจ้งราคา พร้อมกับระยะเวลาในการทำงาน

3

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานเสร็จแล้ว จะทำการส่งให้กับผู้ว่าจ้าง

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ