จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
e90e4b03-9742-4fa1-a35e-9f662f577300.jpg
1/6
ดูผลงาน

บัญชีภาษีครบจบที่เดียว ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษี

บัญชี ภาษี ครบ จบที่เดียว จัดทำบัญชีรายเดือน หรือ จัดทำบัญชีเพื่อปิดงบสิ้นปี พร้อมจัดทำสมุดบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชีและกรมสรรพากร ได้แก่ *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ จัดทำงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร จัดทำแบบฟอร์มการเสียภาษีทุกประเภทที่จำเป็นต่อท่าน ประกันสังคม

บัญชี ภาษี ครบ จบที่เดียว จัดทำบัญชีรายเดือน หรือ จัดทำบัญชีเพื่อปิดงบสิ้นปี พร้อมจัดทำสมุดบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัต...ดูเพิ่มเติม

narudee

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับภายใน 1 วัน
100%
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
81 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ
คำปรึกษา บัญชีสำหรับกิจการที่ยังไม่ได้ดำเเนินกิจการ (มีค่ารับรองบัญชี 8000 บาท)

บัญชีภาษีครบจบที่เดียว 1. คำปรึกษาและวิธีการแก้ปัญหาทางบัญชี ภาษีที่ตรงจุด เข้าใจง่าย 2.การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 3.สมุดบัญชีและรายละเอียดตามกฎหมาย *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ 4. จัดทำงบการเงิน 5. การยื่นภาษี 6.การยื่น efilling ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7. การยื่นเอกสารให้หน่วยงานอื่นที่จำเป็นแก่กิจการ

ทำงาน 5 วัน
฿995
คำปรึกษาและบัญชีสำหรับกิจการที่มีรายการซื้อขายเกิน 30 รายการ เกินกว่า 30 รายการ คิด 10 รายการละ 500 บาท (มีค่ารับรองบัญชี 8000 บาท)

บัญชีภาษีครบจบที่เดียว 1. คำปรึกษาและวิธีการแก้ปัญหาทางบัญชี ภาษีที่ตรงจุด เข้าใจง่าย 2.การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม 3.สมุดบัญชีและรายละเอียดตามกฎหมาย *สมุดรายวันขาย *สมุดรายวันซื้อ *สมุดรายวันรับเงิน *สมุดรายวันจ่ายเงิน *สมุดรายวันทั่วไป *สมุดบัญชีแยกประเภท *ทะเบียนทรัพย์สินถาวร *รายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ *รายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ 4. จัดทำงบการเงิน 5. การยื่นภาษี 6.การยื่น efilling ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 7. การยื่นเอกสารให้หน่วยงานอื่นที่จำเป็นแก่กิจการ

ทำงาน 5 วัน
฿2,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

การรับรองงบ 8000 บาท สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนตั้งใหม่ ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสารและความซับซ้อนของกิจการ รับจดทะเบียนบริษัท 5000 บาท รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด 3000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

1. รับฟังรายละเอียดของธุรกิจของท่าน ให้คำปรึกษา

2

2. เสนองานให้ตรงตามความต้องการและเสนอราคาให้เหมาะสมกับงาน

3

3. เซ็นต์สัญญาจ้างงานคราวเดียว รายเดือน หรือ รายปี

4

เริ่มทำงาน

5

ส่งงานตัวอย่างให้ลูกค้าดู

6

ส่งงานตามกำหนดเวลา ไม่มีค่าปรับหากท่านส่งเอกสารที่จำเป็นครบถ้วนตามเวลา

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿995
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ