จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
3f171ff7-68e8-42b3-909f-0f82677dd866.jpg
1/5
ดูผลงาน

แก้ไขการเขียนแหล่งอ้างอิง/บรรณานุกรม

- "แก้ไข" การเขียนอ้างอิง สำหรับงานเขียน/รายงาน/บทความ/วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - "เขียน" อ้างอิงและบรรณานุกรมตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยหรือ APA/MLA/IEEE/Chicago style และอื่นๆ จากข้อมูลที่คุณมี - ทั้งบรรณานุกรมท้ายเล่ม และแหล่งอ้างอิงในเนื้อหา

- "แก้ไข" การเขียนอ้างอิง สำหรับงานเขียน/รายงาน/บทความ/วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด - "เขียน...ดูเพิ่มเติม

napaspayom

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
14 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- ไฟล์ Word .docx ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้ง pdf comments กรณีมีแหล่งอ้างอิงข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้ว ที่ไม่ต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 25ชื่อ 250 บาท กรณีที่มีข้อมูลบางส่วน ต้องการให้ฟรีแลนซ์หาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้สมบูรณ์ หรือต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขเพิ่มเติมตามเหมาะสม 15-20 ชื่อ 250 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่าย) กรณีที่ต้องการให้เขียนบรรณานุกรมขึ้นมาจากไฟล์แหล่งอ้างอิงที่มี หรือมีแค่ชื่อผู้เขียนชื่อ/เรื่อง/ปี 10-15 ชื่อ 250 บาทค่ะ (ขึ้นอยู่กับความยากง่าย) ราคาตกลงได้ค่ะ

ทำงาน 2 วัน
฿250
ขั้นตอนการทำงาน
1

พูดคุยรายละเอียดของงาน

2

เสนอราคา

3

ทำงานแก้ไข

4

ส่งงานให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบ

5

แก้ไขงานเพิ่มเติมตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

6

ส่งงานฉบับสมบูรณ์

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
4.9(6)
คัดลอกสำเร็จ