จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
8cc5c3a3-e513-4c0f-b607-0ce941dffc30.jpg
1/8
ดูผลงาน

รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงธุรกิจ, งานวิจัย และโครงการ

รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ Visualization โดยใช้โปรแกรม R, SPSS, Excel, SQL, Qlik, Power BI และ Tableau โดยจะส่งมอบงานเป็นไฟล์ตามที่ตกลงกัน (Excel, PDF, Word, Power point) ในราคาเริ่มต้น 1,000 บาทเท่านั้น เพียงผู้ว่าจ้างติดต่อสอบถาม และส่งตัวอย่างไฟล์ที่ต้องการให้วิเคราะห์ ในรูปแบบไฟล์ Excel, .csv และ .txt เราจะทำการประเมินราคาและแจ้งท่านให้ทราบโดยเร็ว ในกรณีที่ธุรกิจยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอทางเราจะให้คำแนะนำสำหรับการเก็บและรวบรวมข้อมูลฟรี! ตัวอย่างงานที่เคยทำ https://drive.google.com/drive/folders/1J1VqGBtwCkdoGbv9MKbePiYPDykuRsjv?usp=sharing

รับวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบ Visualization โดยใช้โปรแกรม R, SPSS, Excel, SQL, Qlik, Power BI และ T...ดูเพิ่มเติม

mustangcat

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
2 วัน
เวลาทำงาน
14 ครั้ง
สนใจจ้าง

พร้อมรับงาน 20/07/2019

รายละเอียดการให้บริการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก + data visualization

1. Insight data จากการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel, .csv และ .txt 2. Report/Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, R, Tableau, Quik สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบ Dashboard แต่สามารถปรับรายละเอียดของสี font ได้ตลอดค่ะ

ทำงาน 2 วัน
฿1,000
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก + data visualization + cleansing data

1. ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ แม่นยำเพิ่มขึ้น(หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ cleansing data) 2. Insight data จากการวิเคาระห์ข้อมูลในรูปแแบบไฟล์ excel, .csv และ .txt 3. Report/Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, R, Tableau, Quik สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบ Dashboard แต่สามารถปรับรายละเอียดของสี font ได้ตลอดค่ะ

ทำงาน 3 วัน
฿1,500
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก + data visualization + cleansing data + presentation slide

1. ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ แม่นยำเพิ่มขึ้น(หากลูกค้ามีความประสงค์ให้ cleansing data) 2. Insight data จากการวิเคาระห์ข้อมูลในรูปแแบบไฟล์ excel, .csv และ .txt 3. Report/Dashboard ในไฟล์งานที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้เครื่องมือ Excel, Power BI, R, Tableau, Quik 4. Presentation slide (หากลูกค้ามีความประสงค์) ในรูปแบบไฟล์ PowerPoint สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และรูปแบบ Dashboard แต่สามารถปรับรายละเอียดของสี font ได้ตลอดค่ะ

ทำงาน 3 วัน
฿2,000
ขั้นตอนการทำงาน
1

รับจุดประสงค์(Objective Point) ของลูกค้า และขอบเขตเขตงานเบื้องต้น

2

พูดคุย และให้คำปรึกษา เพื่อความเข้าใจตรงกันให้บรรลุจุดประสงค์ของงาน

3

ยื่นใบเสนอราคา

4

รับ Requirement และรายละเอียดต่างๆของงาน

5

เริ่มงาน ส่งงานให้ลูกค้าตรวจเป็นระยะตามกระบวนการทำงาน

6

หลังการส่งมอบงาน ให้คำปรึกษาการจัดเก็บข้อมูลในโอกาสต่อไปหรือแนะนำ insight ที่พบ

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿1,000
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ