จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
eaa92562-b4b2-4b83-b688-39791a4b7ad4.jpg
1/7
ดูผลงาน

รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 5,xxx บาท ฟรี !!! ทำบัญชีและยื่นภาษีเดือนแรก

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี - รับจดทะเบียนพาณิชย์ Electronic - รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม (ฟรีค่าบริการ สำหรับการขึ้นทะเบียนนายจ้างครั้งแรก!!! สำหรับบริษัทที่ใช้บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกับ Chatchaval Group) - รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) - ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa - ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี - ให้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) โดยทนายความผู้มีอำนาจ (Notary Public) - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร...ดูเพิ่มเติม

mrtaxgroup

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
5 วัน
เวลาทำงาน
16 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

เอกสารชุดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและเอกสารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจในด้านบัญชีและภาษี รวมถึงแนะนำการใช้โปรแกรมในการจัดทำเอกสารสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น Tax Invoice and Receipt และแถมฟรี !!!! บริการทำบัญชีและนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องในเดือนแรก

ทำงาน 5 วัน
฿5,990
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน ราคาเริ่มต้นเพียง 2,990 บาท - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ราคาเริ่มต้นเพียง 2,890 บาท - รับจดทะเบียนพาณิชย์ Electronic ราคาเริ่มต้นเพียง 2,890 บาท - รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ราคาเริ่มต้นเพียง 2,890 บาท (ฟรีค่าบริการ !!! สำหรับบริษัทที่ใช้บริการรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีกับ MrTaxGroup) - รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ราคาเริ่มต้นเพียง 9,900 บาท - บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa ราคาเริ่มต้นเพียง 24,500 บาท - ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ราคาเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท - รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี ราคาเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท - ให้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท - บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆ ในราคาเริ่มต้นเพียง 290 บาท สำหรับรายการแรก และ รายการต่อไป 50 บาท

ขั้นตอนการทำงาน
1

ทางผู้ให้บริการจะเริ่มต้นจากการสอบถามภาพรวมของธุรกิจที่ลูกค้าต้องการจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้คำแนะนำในเบื้องต้นทั้งทางด้านบัญชีและภาษีที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2

เมื่อลูกค้าได้ทราบถึงรายละเอียดเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและการจดทะเบียภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ให้บริการจะทำการส่ง Questionnaire เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ทางลูกค้าจำเป็นต้องจัดเตรียมให้กับทางผู้ให้บริการ

3

เมื่อทางผู้ให้บริการได้รับ Questionnaire พร้อมทั้งไฟล์เอกสารที่ให้จัดเตรียม ที่ทางลูกค้าจะต้องจัดส่งมาให้ในเบื้องต้นทางช่องทาง FASTWORK ทางผุ้ให้บริการก็จะเริ่มดำเนินการจัดเตรียมเอกสารชุดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพื่อส่งให้ลูกค้าเซ็นลงนาม

4

หลังจากผู้ให้บริการได้รับสำเนาเอกสารและเอกสารชุดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่เซ็นลงนามโดยผู้ร่วมก่อการทุกคน ทางผู้ให้บริการจะเริ่มต้นดำเนินการในส่วนของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ทันที

5

เมื่อนายทะเบียนอนุมัติการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทางผู้ให้บริการจะดำเนินการคัดสำเนาเอกสารชุดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และscan ส่งให้ลูกค้าในทันที ส่วนเอกสารตัวจริง ทางผู้ให้บริการจะจัดส่งให้กับลูกค้าโดยช่องทาง ALFA หรือ KERRY EXPRESS

6

หลังจากการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทางผู้ให้บริการจะดำเนินการจัดทำเอกสารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และทำการจัดส่งให้ทางลูกค้าเซ็นลงนาม

7

เมื่อทางลูกค้าจัดเตรียมเอกสารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมเซ็นลงนามเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าจะต้องจัดส่งเอกสารชุดดังกล่าวมาให้กับทางผู้ให้บริการ และผู้ให้บริการจะดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ทันทีที่ได้รับเอกสารครบถ้วน

8

สำหรับขั้นตอนสุดท้าย ทางผู้ให้บริการจะสรุปและจัดส่งเอกสารทั้งหมดให้กับทางลูกค้าตามที่อยู่ที่ระบุไว้

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿5,990
5.0(1)
คัดลอกสำเร็จ