จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
a9df531f-1304-4275-aa2b-ab3d16dc520f.jpg
1/7
ดูผลงาน
Hot
ฟรีแลนซ์ยอดนิยม

รับจดทะเบียนนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ราคาเริ่มต้นเพียง 2,xxx บาท

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี - รับจดทะเบียนพาณิชย์ Electronic - รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม - รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) - ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa - ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี - ให้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) โดยทนายความผู้มีอำนาจ (Notary Public) - ให้บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 1 วัน - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร...ดูเพิ่มเติม

mrtaxgroup

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

100%
งานสำเร็จ
132 ครั้ง
ขายได้
3 วัน
เวลาทำงาน
681 ครั้ง
สนใจจ้าง
รายละเอียดการให้บริการ

- งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน ค่าบริการสำหรับการดำเนินการทุกอย่างข้างต้น ราคาเพียง 2,990 และ 3,990 บาท นอกเหนือจากค่าบริการข้างต้นนี้ ทางผู้ให้บริการจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดและบริษัทให้แก่ DBD อีกจำนวนไม่เกิน 1,600 และ 5,100 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอยู่ที่ราคา 4,590 และ 8,990 บาท ซึ่งถือว่าถูกมากๆเมื่อเทียบกับ Full-Package ทั่วไป *** Chatchaval Group ยินดีให้คำปรึกษาด้านภาษีและบัญชีฟรี !!!!

ทำงาน 3 วัน
฿2,990
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

- รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด แบบเร่งด่วน ราคาเริ่มต้นเพียง 2,990 และ 3,990 บาท - รับจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับกิจการที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ราคาเริ่มต้นเพียง 3,590 บาท - รับจดทะเบียนพาณิชย์ Electronic ราคาเริ่มต้นเพียง 2,990 บาท - รับขึ้นทะเบียนนายจ้างและผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม ราคาเริ่มต้นเพียง 3,990 บาท - รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trade Mark) ราคาเริ่มต้นเพียง 8,900 บาท - บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ Visa ราคาเริ่มต้นเพียง 24,500 บาท - ให้บริการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ราคาเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท - รับจดทะเบียนเลิกบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมชำระบัญชี ราคาเริ่มต้นเพียง 19,000 บาท - ให้บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองเอกสารต่างๆ (Notarial Services Attorney) ราคาเริ่มต้นเพียง 1,500 บาท - บริการคัดหนังสือรับรองบริษัทและเอกสารอื่นๆ ในราคาเริ่มต้นเพียง 490 บาท

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿2,990
4.9(77)
คัดลอกสำเร็จ