จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
daa2336b-977b-4645-8763-bcc65468c5dc.jpg
1/12
ดูผลงาน

รับพิมพ์งาน Word ทั้งงานเอกสาร , รายงาน สูตรคณิต-วิทย์ แผนภูมิ TH-ENG

รับพิมพ์งาน เอกสาร , รายงาน , สูตรคณิต-วิทย์ แผนภูมิ TH-ENG ▶ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท ▶ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท ▶สมการคณิต-วิทย์ หน้าละ 25-30 บาท ▶แผนภูมิ รูปละ 10-30 บาท ตามความเหมาะสม ▶ภาพสมการ รูปละ 5-10 บาท ตามความเหมาะสม **งานด่วน + 200 บาท** **แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง**

รับพิมพ์งาน เอกสาร , รายงาน , สูตรคณิต-วิทย์ แผนภูมิ TH-ENG ▶ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท ▶ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท ▶สมกา...ดูเพิ่มเติม

motiong

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 2 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 03/08/2019

รายละเอียดการให้บริการ
▶ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท

▶ภาษาไทย หน้าละ 20 บาท 15 หน้า 250 บาท ไฟล์ที่ได้ .docx แก้ไข 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำ 2-4 วัน

ทำงาน 3 วัน
฿250
▶ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท

▶ภาษาอังกฤษ หน้าละ 25 บาท 15 หน้า 375 บาท ไฟล์ที่ได้ .docx แก้ไข 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำ 3-4 วัน

ทำงาน 4 วัน
฿375
▶สมการคณิต-วิทย์ หน้าละ 25-30 บาท

▶สมการคณิต-วิทย์ หน้าละ 25-30 บาท 15 หน้า 750 บาท ไฟล์ที่ได้ .docx แก้ไข 2 ครั้ง ภาพสมการ รูปละ 5-10 บาท ตามความเหมาะสม ระยะเวลาในการทำ 5-7 วัน

ทำงาน 7 วัน
฿750
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

งานเป็นไฟล์ .doc และ .pdf หรือตามที่ลูกค้าต้องการ **งานด่วน + 200 บาท** **แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง**

ขั้นตอนการทำงาน
1

ส่งตัวอย่างงานที่ต้องการให้พิมพ์เพื่อประเมินราคา

2

พิมพ์งานตามทีตกลงกันไว้เรียบร้อยแล้ว

3

ส่งงาน แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿250
คัดลอกสำเร็จ