จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
89010b24-e73a-40fb-bc74-88449780d2da.jpg
1/4
ดูผลงาน

วิทยากรฝึกอบรมธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การตลาด การขาย ฯลฯ

หัวข้อที่ให้บริการฝึกอบรม (ทั่วประเทศ) คือ - การเจรจาต่อรองธุรกิจ (ฺBusiness Negotiation) - การตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Strategies) - การขาย (Selling) - การทำงานเป็นทีม (Teamwork) - การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) - การพูดในที่ชุมชน (Public Speaking) - การนำเสนอ (Presentation Techniques) - การคิดเชิงบวก (Positive Thinking) - การพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จด้วย NLP (Neuro Linguistic Programming) - การบริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญ (Time Management and Priority Setting) - อื่นๆ (ติดต่อวิทยากรให้ออกแบบหลักสูตรให้) *หมายเหตุ: ในกรณีให้บรรยายหัวข้อที่แตกต่างนอกเหนือจากนี้ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพี่อให้วิทยากรเตรียมเนื้อหาไม่น้อยกว่า 15 วัน ===================================

หัวข้อที่ให้บริการฝึกอบรม (ทั่วประเทศ) คือ - การเจรจาต่อรองธุรกิจ (ฺBusiness Negotiation) - การตลาดยุคใหม่ (Modern Marke...ดูเพิ่มเติม

mingbiz

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 5 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 05/01/2020

รายละเอียดการให้บริการ

1. บริการฝึกอบรมวันละ 6 ชั่วโมง (เวลา 9.00-16.00 น.) 2. ราคานี้รวมค่าเดินทางและที่พักของวิทยากรเรียบร้อยแล้ว (ในขอบเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) หากนอกพื้นที่ที่ระบุไว้ กรุณาสอบถามเป็นกรณีไป

ทำงาน 10 วัน
฿36,000
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

1. กรณีเดินทางไปบรรยายต่างประเทศ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าเดินทางเครื่องบินและที่พักให้วิทยากร 2. ในกรณีที่มีรายละเอียดแตกต่างจากที่ระบุข้างต้น กรุณาติดต่อสอบถามค่าบริการมาได้เป็นกรณีๆไป

ขั้นตอนการทำงาน
1

ติดต่อแจ้งความต้องการ หัวข้อการฝึกอบรม จำนวนผู้รับการฝึกอบรม วันที่ เวลา สถานที่ ที่จะจัดฝึกอบรม เพื่อเช็กวันว่าง นัดหมายวิทยากร รับทราบราคาค่าบริการ

2

ผู้ว่าจ้างชำระเงินผ่านระบบ Fastwork

3

วิทยากรเดินทางไปฝึกอบรมตามวันเวลาสถานที่ที่ระบุไว้ ผู้ว่าจ้าง "อนุมัติ" งานผ่านระบบในวันที่ฝึกอบรม

หมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง
งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿36,000
คัดลอกสำเร็จ