จ้างฟรีแลนซ์ Fastwork
เปิดผ่านแอปเพื่อใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาพรวม
รายละเอียด
ขั้นตอน
รีวิว
1296d891-45ca-4711-9253-81e0b3c60347.jpg
1/4
ดูผลงาน

พิมพ์งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และคีย์ข้อมูลตัวเลข

รับพิมพ์งานภาษาไทย รับพิมพ์งานภาษาอังกฤษ คีย์ข้อมูล ลงในตารางและใส่สูตรคำนวณ

รับพิมพ์งานภาษาไทย รับพิมพ์งานภาษาอังกฤษ คีย์ข้อมูล ลงในตารางและใส่สูตรคำนวณ...ดูเพิ่มเติม

mimimaey

ผ่านการยืนยันบัตรประชาชน เบอร์โทร

ตอบกลับเร็วมาก
มีคนกำลังสนใจจ้างฟรีแลนซ์คนนี้กว่า 0 ครั้ง
รีบจ้างเลยตอนนี้

พร้อมรับงาน 08/11/2019

รายละเอียดการให้บริการ
รับพิมพ์งานเอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 15 หน้า

✏️ จำนวนหน้าไม่เกิน 15 หน้า 300 บาท ✏️ จำนวนหน้าที่เกิน 15 หน้าขึ้นไป คิดหน้าละ 15 บาท ✏️ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากราคาที่กำหนด ประกอบด้วย จำนวนไม่เกิน 15 หน้า ✏️ ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ (.DOCX, .PDF หรือ .XLSX) ตามประเภทของงาน ✏️ จำนวนการแก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง ✏️ ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ทำงาน 1 วัน
฿300
รับพิมพ์งานเอกสารภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 20 หน้า

✏️ จำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้า 375 บาท ✏️ จำนวนหน้าที่เกิน 20 หน้าขึ้นไป คิดหน้าละ 15 บาท ✏️ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากราคาที่กำหนด ประกอบด้วย จำนวนไม่เกิน 20 หน้า ✏️ ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ (.DOCX, .PDF หรือ .XLSX) ตามประเภทของงาน ✏️ จำนวนการแก้ไขงานฟรี 2 ครั้ง ✏️ ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ทำงาน 2 วัน
฿375
รายละเอียดราคาเพิ่มเติม

📍กรุณาช่วยระบุชื่อฟอนต์ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน 📍กรณีที่มีตาราง กราฟ สูตรคำนวณ ขออนุญาตคิดราคาเพิ่ม (ขึ้นอยู่กับจำนวนและความยากของงาน) 📍กรณีต้องการภาพประกอบ รบกวนทางลูกค้าเตรียมไฟล์ภาพให้ด้วย พร้อมบอกตำแหน่งที่จะให้วางภาพ 📍กรณีต้นฉบับเป็นลายมือ ขอคิดราคาเพิ่มหน้าละ 5-10 บาท (ขึ้นอยู่กับลายมือว่าอ่านยากหรือง่ายขนาดไหน)

ขั้นตอนการทำงาน
1

รับไฟล์และรายละเอียดของงานที่ลูกค้าต้องการทางอีเมล

2

ฟรีแลนช์ประเมินราคาและส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า

3

ลูกค้าชำระเงินผ่าน Fastwork ฟรีแลนช์เริ่มทำงาน

4

เมื่อทำงานเสร็จจะส่งไฟล์ให้ลูกค้าตรวจความถูกต้อง

5

เมื่อลูกค้าตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว อนุมัติงาน เป็นอันเสร็จสิ้น

งานที่ใกล้เคียง
เริ่มต้น
฿300
คัดลอกสำเร็จ